Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursen psykologi 1, gymnasiet

Skapad 2020-10-08 10:46 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Här är information om hela kursen i psykologi 1 och matriser för bedömning av hela kursen.
Gymnasieskola Psykologi
I det här ämnet kommer du att utveckla dina kunskaper om och reflektera kring psykologiska förklaringar på mänskliga tankar, känslor och beteenden, i relation till egna erfarenheter. I syfte att stärka din förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter. Kunskaperna skall hjälpa dig att kunna reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar och genom det bidra till ökad självkännedom.

Innehåll

Mål

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. 

 

Centralt innehåll

-Psykologiska perspektiv: Hur människan... påverkas, formas, uppfattar, förstår och tar in sin omvärld, förstås utifrån fysiska förklaringar och slutligen formar verklighetsuppfattningar och självbilder

-Stress och kris: Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering

-Psykologins historia: Psykologins historiska framväxt. Psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Läsårsplanering psykologi 1

Matriser

Psk
Kursen psykologi 1, gymnasiet

Kunskapskvalitet

E
C
A
Psykologiska perspektiv
Redogör mer kortfattat för begränsade delar, men definierar, berättar med egna ord, anger exempel och sätter in centrala teorier i ett passande sammanhang. Värderar med omdömen och resonemang som har viss underbyggnad i teori relaterat till ett visst sammanhang.
Redogör innehållsrikt Resonemang bygger på välgrundad teori
Redogör och för resonemang ur flera perspektiv för omfattande teoridelar
Stress & kris
Redogör mer kortfattat. Det kan förekomma viss tvekan (d.v.s. hamnar lite fel ibland), men har med centrala begrepp och teorier. Du definierar teorier, beskriver dem med egna ord, anger exempel och sätter in teorierna i ett passande sammanhang.
Redogörelsen är innehållsrik.
Redogörelsen beskriver flera perspektiv.
Psykologins historia
Redogör mer kortfattat, men har med centrala teorier och begrepp.
Redogör innehållsrikt.
Redogör med flera perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: