Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-10-08 11:13 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Matematik
Vi skall jobba med geometri. När målen är nådda skall vi kunna mäta och jämföra längder, kunna känna igen och beskriva vanliga geometriska figurer samt kunna beräkna omkrets och area. Vi jobbar samtidigt med problemlösning inom området.

Innehåll

Mål och syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • känna till något gammalt längdmått (tum, aln, famn, fot)
 • kunna mäta och jämföra olika längder utifrån de grundläggande längdenheterna m, dm, cm och mm
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel samt kub, rätblock, klot, cylinder och kon)
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar.
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.

Aktuella matematikord: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och metoder att lösa uppgifterna. Vid problemlösning kommer vi att arbeta utifrån EPA (enskilt, par samt alla tillsammans). Du får göra praktiska övningar kopplade till målen tex mäta i klassrummet och ute. Du kommer att få jobba enskilt i matteboken och i matteappen. 

Tidsplan: vecka 41 - 43

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer att få visa din kunskap under lektionerna vid:

 • våra gemensamma matematikdiskussioner
 • enskilda uppgifter
 • paruppgifter 
 • diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Beräkningar
Kunna mäta och rita sträckor.
 • Ma  E 6
Enheter
Kunna uppskatta och mäta längd.
 • Ma  E 6
Former
Känna till egenskaper och namnet på några geometriska föremål.
 • Ma  E 6
Enheter
Kunna växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  E 6
Konstruktion
Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
 • Ma  E 6
Beräkningar
Kunna räkna ut figurers omkrets.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: