Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmprojekt: don't drink and drive

Skapad 2020-10-08 11:21 i Långsjöskolan Norrtälje
Från manus till färdig film: ett filmprojekt med temat alkohol och droger i trafiken.
Grundskola 9 Bild Svenska
Från manus till färdig film: ett filmprojekt med temat alkohol och droger i trafiken. Du kommer att i grupp få skapa en en kampanjfilm vars syfte är att påverka andra att aldrig köra påverkade i trafiken, att vägra åka med en påverkad förare samt att hindra andra från att köra påverkade. Projektet görs som ett samarbete mellan bild och svenska.

Innehåll

Tidsperiod
 •  V.40-47 2020

Förmågor

 • analytisk förmåga
 • kreativ förmåga
 • kommunikativ förmåga 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • att använda bildspråk för att kommunicera ett budskap.
 • filmskapandets process från idéutveckling och planering till filmning och slutligen postproduktion och klippning.
 • digital bearbetning av rörlig bild.
 • Ord och begrepp kopplade till film.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Skriva och lämna in din filmanalys på unikum. Använd de begrepp vi gått igenom.
 • Skriva loggbok kontinuerligt under arbetet som används som underlag för skriftlig utvärdering. Du visar din kunskaper genom att skriva och lämna in din skriftliga utvärdering i slutet av projektet på unikum. Använd de begrepp vi gått igenom.
 • I grupp redovisa er färdiga film.

     Formativ

 • återkoppling på de olika momenten under skapandeprocessen så som manus, bildmanus och synopsis.

     Summativ

 • filmanalys
 • färdig kampanjfilm
 • skriftlig utvärdering

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Genomgång av bildutsnitt, kameravinklar och kamerarörelser. 
 • Analysera andra kampanjfilmer kopplade till temat för att undersöka vilket bildspråk och estetik som används inom denna typ av film. Det blir då lättare att veta hur man själv ska skapa sin egen kampanjfilm.
 • Idéproduktion- manus, synopsis, bildmanus.
 • filmning
 • postproduktion- klippning, ljud och musik, text. vi arbetar i IMovie.
 • Redovisning där ni i grupp berättar om er Idé och visar er film för de andra niorna. mys och popcorn.
 • skriftlig utvärdering baserad på loggbok.
Tanken är att ni med era färdiga filmer ska kunna bidra i tävlingen "prata om alkohol: berätta för 100 andra”
Om tävlingen ”prata om alkohol: berätta för 100 andra”.
 • Möjlighet att vinna 10 000 kr till klassen.
 • Ni ska skapa en kampanjfilm vars syfte är att påverka andra att aldrig köra påverkade i trafiken, att vägra åka med en påverkad förare samt att hindra andra från att köra påverkade!
 • Filmen får vara max 60 sekunder lång.
 • Deadline: 21 nov, skicka in senast kl 13:00 2020.
 • Mer information hittar du på: https://berattafor100andra.se/

Bra länkar:

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri

https://youtu.be/viKMlQGSAIc

Uppgifter

 • Filmprojekt: utvärdering

 • Filmprojekt: utvärdering

 • Bild: Filmanalys

 • Bild: Filmanalys

 • Bild, svenska: Filmprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Bl
Kopia av Bedömningsmatris Bild 7-9

Har arbetat med
E
C
A
Kommunikation
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: