Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet ÅK7

Skapad 2020-10-08 12:24 i Västra skolan Falun
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Grundskola 7 Biologi
Puberteten är övergången mellan barndom och att vara vuxen. Under puberteten kommer din kropp att växa snabbare än någon annan gång i ditt liv, förutom när du var en bebis. Det hjälper att veta om de förändringar som puberteten orsakar innan de inträffar. På det sättet vet du vad du kan förvänta dig. Det är också viktigt att komma ihåg att alla går igenom dessa förändringar. Oavsett var du bor, oavsett om du är en pojke eller en tjej, oavsett om du gillar vanilj eller choklad glass, kommer du att uppleva dem. Inga människor är exakt lika, men en sak alla har gemensamt är att vi alla går igenom puberteten.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör människans pubertet, sexualitet och reproduktion
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen som gäller människans pubertet, sexualitet och reproduktion

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • visa att du kan söka och använda information för att skriva/rita/berätta om något som har med puberteten att göra.
 • använda biologins begrepp och du ska ange vilka olika källor du har använt.
 • beskriva orsaker till pubertetsutvecklingen och vad den leder till.
 • jämföra likheter och skillnader i utvecklingen hos flickor och pojkar.
 • utveckla tankar (resonera) om några saker som händer i människokroppen under puberteten.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

kvinnans inre och yttre könsorgan, mannens inre och yttre könsorgan, erektion och lubrikation, spermie, ägg, pubertet (vilket funktion och vilka förändringarna händer i puberteten hos pojkar och flickor), hormoner, menstruationscykeln.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • titta på bildspel
 • läsa faktatexter
 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med inlämningsuppgifter
 • diskutera kring inlämningsuppgifterna
 • ha en "incheckning" varje vecka
 • arbeta med en frågehäfte.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och frågehäfte efter genomfört arbete.

Uppgifter

 • Frågehäfte

 • Extra uppgift: "Du kan inte genera Robin"

 • Extra uppgift: Mensskydd affisch

Matriser

Bi
Biologi / ÅK7 / Pubertet - Sammanfattning av området

Biologi / ÅK7 / Pubertet

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Biologi / ÅK7 / Pubertet - Frågehäfte

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Biologi / ÅK7 / Pubertet - Uppgift: "Du kan inte genera Robin"

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Biologi / ÅK7 / Pubertet - Uppgift: Mensskydd affisch

Insats krävs
E
D
C
B
A
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Biologi / ÅK7 / Pubertet - Uppgift: Informationsblad om pubertet tjej / kille

Insats Krävs
E
D
C
B
A
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Uppfyll kraven för nivå E. På väg till nivå C.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Uppfyll kraven för nivå C. På väg till nivå A.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: