Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2_projektbeskrivning Kulan

Skapad 2020-10-08 12:34 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Kulans projektbeskrivning samt formulerande av projektfråga.

Innehåll

Natur & Miljö, för oss och för alla. 

 

Projektfrågor:
Vad ser vi i naturen och hur kan vi skapa, leka och lära med utgångspunkt i den.
Kan vårt utforskande av naturen synliggöra sambanden mellan natur och miljö samt bidra till ett långsiktigt hållbarhetstänkande.

Projektbeskrivning:

VAD:

Vi kommer att arbeta i och med naturen. Tanken är att barnen kommer att få utforska naturen och naturmaterial ur flera perspektiv. Barnen kommer att få möjligheter att ställa frågor och undersöka vår omgivning utifrån fyra övergripande områden. Naturvetenskap, matematik, skapande och språk. Barnen kommer att få möjlighet att använda sig av olika verktyg, både digitala och analoga i sitt utforskande. Projektet kommer att genomsyras av tanken om hållbar utveckling exempelvis genom att arbeta med naturmaterial och återbrukat material. Vi kommer också jobba med ett material som heter ”Materialvärlden” som introducerar barnen för återvinning ur ett lekfullt perspektiv. Genom att utforska naturen, olika kretslopp och naturfenomen vill vi öka förståelsen för hur vi påverkar miljön och vad vi kan göra för miljön. Samt synliggöra hur människan och naturen samverkar med varandra. 

 

VARFÖR:
Vi vill att  barnen ska få kunskap om vår natur samt verktyg för att kunna bidra till en hållbar framtid. Att uppmuntra barnen att ta hand om naturen och allt levande som finns i den. Samt att ge barnen möjligheter att ställa frågor och formulera teorier kring naturen och miljön. Vi har sett att barnen är intresserade av djur och natur samt att de gärna samlar på sig naturmaterial som används i skapandet och leken. Syftet är därför att ge barnen fler möjligheter att låta naturen ta plats i allt vi gör. Barnen på avdelningen har ofta frågor om olika naturfenomen som vi planerar att de ska få chans att utforska. 

 

HUR:
Projektet kommer att ske i mindre grupper som fokuserar på fyra olika områden/teman. En grupp kommer att arbeta med vatten, en med djur, en med skapande och en med naturvetenskap och matematik. Dessa grupper kommer sen att rotera så att alla har fått möjligheten att jobba inom de olika områdena. På samlingen kommer vi att jobba en del med språk med inspiration från natur och kultur. Vi pedagoger kommer att dokumentera barnens frågor, teorier och vilket lärande som skett. Utifrån detta kommer vi sen att utveckla projektet så att det hela tiden styrs av barnens frågor och intressen. Genom att göra på detta sätt kan också de olika gruppernas frågor inspirera och utmana varandra. Barnen kommer att ges möjligheter att själva dokumentera det dom får syn på. Pedagogerna skall vara medforskande och följa barnens intressen men också utmana och stimulera barnen att göra nya upptäckter. Tillsammans med barnen kommer vi att söka svar på dom frågor som uppstår genom att läsa ämnesrelevanta böcker och söka information tillsammans på lärplattan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: