👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och hälsa

Skapad 2020-10-08 12:44 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Det finns ett starkt samband mellan vår livsstil, där maten är en stor del, och vår hälsa. Och det gäller på både kort och lång sikt. Vad du äter under dagen påverkar din prestationsförmåga. Detta arbetsområde kommer att pågå hela terminen och i stort sett baseras på att ge en grundlig genomgång av köket, redskap, hygien, matlagningsmetoder mm.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska öva på förmågan att:

 • Planera och tillaga måltider med olika metoder, livsmedel och redskap
 • Motivera sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö
 • lära sig att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

 • Hela arbetsprocessen i köket bedöms; från planering, färdig måltid och till att köket är godkänt städat
 • Utifrån elevens/elevernas resultat i köket diskuterar vi vad som fungerade, vad som var bra och vad som kunde gjorts på ett annat sätt
 • Alla elever har en individuell uppföljning med utvärdering och självbedömning
 • Eleven kommer även att få en arbetsuppgift som berör mat och hälsa, som ska lämnas in vid terminens slut

Undervisning och arbetsformer

 • Eleven kommer att lära sig att läsa och följa recept och instruktioner
 • praktiska genomgångar där vi går igenom matlagningsmetoderna, som de sedan får prova på i köken
 • Eleverna får i grupp prova på tillaga lättare måltider och bakverk
 • Ge eleverna en lättare förståelse i sambandet mellan mat och hälsa, hur mat påverkar din prestationsnivå
 • Genomgång av tallriksmodell och matcirkel, hur måltiderna kan fördelas över en dag och vikten av det
 • Genomgång och diskussioner om hygien och rengöring vid hantering, tillagning förvaring av livsmedel
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6