👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 4 - Naturen på hösten

Skapad 2020-10-08 12:52 i Fjälkestads skola Kristianstad
Vi utgår från arbetsboken Koll på No 4 och läser om vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar ner på marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Under detta område ska vi studera vad som händer i naturen på hösten.

Innehåll

När du arbetat med ”Naturen på hösten” ska du kunna: 

 • Varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • Varför löven ändrar färg.
 • Vad som händer med löven på marken.
 • Hur olika frön sprids. 
 • Varför en del fåglar flyttar. 

Du ska även känna till följande begrepp:  avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax och vinterståndare

Arbetssätt

 • Boken "Koll på NO"
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter på classroom
 •  

Bedömning

Se matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Naturen på hösten

🟥
🟧
🟨
🟩
Du vet varför lövträden fäller sina löv men inte barrträden.
Du vet varför löven ändrar färg.
Du kan förklara vad som händer med ett löv som hamnar på marken.
Du kan diskutera och förklara hur olika frön kan spridas.
Du kan förklara varför en del fåglar flyttar på hösten.
Genomföra fältstudie och planera undersökning