Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, Humlan, 2020

Skapad 2020-10-08 13:04 i Backens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

 

Läroplansmål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande  

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Planerade insatser

 

  • Närvarande pedagoger som är med barnen där dom är och kan stötta och guida i aktiviteter och relationer

  • Uppmuntra barnen till att göra saker själva och att hjälpa andra - praktisera ett kompetent barn

  • Hjälpa och stötta barnen i samspel och turtagningen 

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)

 

  • En väl sammanhållen grupp med barn som är fina med varandra och hjälper varandra 

  • Kompetenta och självständiga barn som vet att dom kan och vågar prova 

 

Metodval

  • observation och dokumentation och närvaro!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: