Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering idrott och hälsa

Skapad 2020-10-08 13:07 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Övergripande planering året 2020/2021
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Övergripande årsplanering

Innehåll

Hur året kommer att se ut ungefär

1. Augusti/September: Orientering

2. Oktober/November/December: Grovmotorik och rörelse

3. Januari: Takt och Rytm

4. Februari: Hälsa och Livsstil

5. Mars/April/Maj: Friluftsliv och utevistelse

 

Simning och Livräddning tillkommer i varierande grad beroende på årkurs och kommer också att läggas in, det kan komma ändringar i planeringen. Men detta är en översiktlig plan på ungefärlig planering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Matris i Idrott och hälsa åk 1-3 S. sandby

-->
-->
Lägsta önskade nivå i år 3
-->
Lek, spel, idrotter
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Eleven kan: * delta i lekar, spel och idrotter som till viss del innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
eleven kan: * delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer. * variera och anpassa sina rörelser till viss del till aktiviteten. * ta ansvar för sig själv vid lekar, spel och idrotter. * börja hantera med och motgångar.
eleven kan: * delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer. * variera och anpassa sina rörelser relativt väl till aktiviteten. * delta och visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter. * hantera med- och motgångar.
eleven kan: * delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer. * variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten. * delta och visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter samt kunna vägleda olika moment för kamraterna. * hantera med- och motgångar på ett föredömligt sätt.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
eleven kan: * delta i rörelseaktiviteter men har motoriska svårigheter. (t.ex. redskapsbanor)
eleven kan: * delta i rörelseaktiviteter efter bästa förmåga. * anpassa sina rörelser till viss del till aktiviteten. (t.ex. redskapsbanor, gymnastik)
eleven kan: * aktivt delta i rörelseaktiviteter efter bästa förmåga. * anpassa sina rörelser relativt väl till aktiviteten. (t.ex. redskapsbanor, gymnastik)
eleven kan: * aktivt delta i rörelseaktiviteter efter bästa förmåga. * anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och har goda motoriska färdigheter. (t.ex. redskapsbanor, gymnastik)
Dans och rytmik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
eleven kan: * röra sig fritt till musik. * till viss del härma enkla rörelser till musik.
eleven kan: * visa takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik. * följa givna rörelser till viss del.
eleven kan: * visa takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik. * följa givna rörelser relativt väl.
eleven kan: * visa takt och rytm i danser och rörelser till musik. * följa givna rörelser och danser väl.
Simning
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
eleven kan: * delta i vattenvaneövningar och simundervisning. * tillämpa bad- och båtvett
eleven kan: * simma med/utan hjälpmedel på djupt vatten. * tillämpa bad- och båtvett
eleven kan: * simma i rygg och magläge, minst 25 meter vardera. * använda sig av den förlängda armen och kunna livrädda en kompis. *tillämpa bad- och båtvett
eleven kan: * simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge (Kunskapskrav åk 6) * använda sig av den förlängda armen och kunna livrädda en kompis. * tillämpa bad- och båtvett
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
eleven kan: * delta i uteverksamhet i sin närmiljö.
eleven kan: * delta i uteverksamhet i sin närmiljö och visa hänsyn mot naturen. * använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
eleven kan: * delta i aktiviteter i bekanta miljöer med säkerhet. * visa hänsyn mot naturen och följa regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
eleven kan: * delta i aktiviteter med säkerhet. * visa hänsyn mot naturen och följa regler för säkerhet vid natur- och utevistelse * påtala risker som kan uppstå i samband med aktiviteter utomhus.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
eleven kan: * förstå allemansrättens grunder
eleven kan: * Förstå allemansrättens grunder och dess betydelse.
eleven kan: * redogöra innebörden för minst två av allemansrättens delar och dess betydelse samt tillämpa den.
eleven kan: * redogöra innebörden för allemansrättens samtliga delar och dess betydelse samt tillämpa den.
Orientering
 • Idh  1-3
eleven kan: * visa viss kännedom om hur en karta fungerar. * känna till enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning, (t.ex. framför, bakom, vid sidan av…)
eleven kan: * förstå hur en karta är uppbyggd och fungerar. * till viss del orientera sig i närmiljön, (t.ex. klassrum och skolgård.)
eleven kan: * orientera sig relativt väl i närmiljön, och förstå enkla kartskisser, (t.ex. skolgårdskartor och skattkartor.)
eleven kan: * orientera sig väl i bekanta miljöer och förstå hur man läser en karta.
Förstå och följa regler
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
eleven kan: * förklara några regler i enklare lekar och spel och följa dem till viss del.
eleven kan: * förklara och förstå regler i enklare lekar och spel samt följa dem relativt väl. *oftast samarbeta bra med kamrater.
eleven kan: * förklara och förstå regler i enklare lekar och spel samt följa dem väl. *samarbeta relativt väl med kamrater.
eleven kan: * förklara och förstå regler i enklare lekar och spel samt följa dem väl. *samarbeta på ett föredömligt sätt med kamrater.
Ansvar - utrustning - hygien
 • Idh
eleven kan: * oftast komma ombytt till lektionerna och oftast ha rätt utrustning med. * ha svårt att förstå betydelsen av att sköta sin hygien i samband med idrottsaktiviteter och visar detta genom att inte alltid duscha efter idrottslektionen.
eleven kan: * komma ombytt till lektionerna och ha rätt utrustning med. * förstå betydelsen av att sköta sin hygien i samband med idrottsaktiviteter och visar detta genom att alltid duscha efter idrottslektionen.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
eleven kan: * ta visst ansvar för sig själv under genomgångar och i omklädningsrummet.
eleven kan: * oftast ta eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. (t.ex. oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.)
eleven kan: * ta eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. (t.ex. uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal och god ton till skolkamrater i omklädningsrummet.)
eleven kan: * ta eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett föredömligt sätt. (t.ex. uppmärksam, lyssnar och är initiativtagande under lektionen samt talar i normal och god ton till skolkamrater i omklädningsrummet.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: