Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2020-10-08 13:12 i Individuella gymnasiet, Ekerö Ekerö
Grundskola 7 – 9
Jordenytan består av en mosaik av livsmiljöer som är unika, föränderliga och sårbara. Geografi ger oss kunskaper om dessa varierande miljöer och bidrar till förståelse av människors levnadsvillkor samt om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Kunskaper i geografi ger ökade möjligheter att förstå vår omvärld och beredskap att främja hållbar utveckling.

Innehåll

Månad

Område

Centralt innehåll

Förmågor

Kommentar

 

September

 

Introduktion

Till ämnet geografi

 

Vad är geografi?

Naturlandskap

Kulturlandskap

 

Begrepp

 

 

September

 

Geografin metoder, begrepp och arbetssätt

 

Kartan/jordgloben och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.

Jorden förändras

Kontinentalplattor

Vulkaner och jordbävningar

 

Tolka

Fakta

Begrepp

 

 

September

 

Oktober

 

Geografin metoder, begrepp och arbetssätt

 

Kartan

Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öknar, berg och bergskedjor

Sveriges geografi

Längs kust och hav

Kustens olika delar

 

Fakta

 

Begrepp

 

 

Oktober

 

November

 

Livsmiljöer

 

Väder och klimat

Nederbörd och temperatur

Klimatet i olika delar världen

Jordens klimatzoner

Luften vi andas

Luften rör sig hela tiden

Tromb, tyfon och tornado

Vatten på jorden

Sötvatten

Floder föds i bergen

Tidvatten

Vattnets kretslopp

 

Resonera

Begrepp

 

 

 December

 

Januari

 

Livsmiljöer

 

 

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 

Klimatförstörning, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Intressekonflikter om naturresurser, t.ex. om tillgång på vatten och mark

 

 

Begrepp

Info. Sök. Analys Resonera

Begrepp

Värdera

 

 

Februari

 

Mars

 

Livsmiljöer

 

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 

 

Resonera Jämföra Analysera

Begrepp       

 

 

April

 

Livsmiljöer

 

Befolkning Hur jordens är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen? Migration och urbanisering

 

Resonera Fakta,

Analys Begrepp

 

Maj

 

Miljö, människor och

 

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 

Resonera Fakta

Analys Begrepp

 

 

Matriser

Geografi

Rubrik 1

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt. Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: