Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i vardagen

Skapad 2020-10-08 13:24 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Kemi
Vanliga kemikalier i hemmen (läxa) Kolets kretslopp. Kemister (Nobel)

Innehåll

Tidsperiod: v.42-51

Innehåll:

Vi kommer gå igenom egenskaper hos sura och basiska ämnen, hur man tar reda på ett ämnes pH-värde, hur vi använder syror och baser i vardagen, hur de påverkar vår miljö, vanliga kemikalier i hemmen samt kolets kretslopp.

Eleverna kommer b.la. att;

 • Göra laborationer
 • Skriva labbrapporter
 • Läsa/lära om naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse (ex. Marie Curie, Alfred Nobel, Alexander Fleming, Louis Pasteur)

Bedömning

 • Diskussioner i helklass och i grupp
 • Labbrapporterna
 • Arbetsblad om syror och baser
 • Arbetsblad om kolets kretslopp
 • Muntlig presentation av en naturvetenskaplig upptäckt.
 • Skriftligt prov

Arbetssätt 

 • Laborationer
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass
 • Dokumentation av laborationer
 • Filmvisning
 • Läsa i Koll på No åk 6 (delar av kap 4)
 • Läsa i Boken om fysik och Kemi (kapitlet om syror och baser)
 • Muntlig presentation i mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi i vardagen

Påväg mot E
E
C
A
Resonera
Muntliga diskussioner i helklass och mindre grupper.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö hälsa och samhälle så att du till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö, hälsa och samhälle så att du för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö, hälsa och samhälle så att du för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Använda information
Arbetsblad Muntlig presentation
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersöka
Laborationer
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Laborationer
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Laborationer
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för ett enkelt resonemang kring vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för ett utvecklat resonemang om vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för välutvecklade resonemang om vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Laborationer
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Kolets kretslopp
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Utsläpp Försurning Kemikalier i hemmet
Du kan resonera på ett enkelt sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Historiska upptäckter
Muntlig presentation
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)

Ke
Arbetsuppgifter

Ej klar
Klar
Målat upp kolets kretslopp
s.62
Gruppläsa och diskutera text om kolets kretslopp och skriva en sammanfattning.
Försurning & "Surt regn"
Laborationsrapport 1
Laborationsrapport 2
Formulera en egen frågeställning och sedan skriva en planering till den.
Skriva faktatext om känd "kemist"
Läxa
Dokumentera kemikalier i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: