Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FM-8 kap 2 Statistik 06C

Skapad 2020-10-08 13:45 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera informa- tion som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Statistik används inom många olika områden. Ett exempel är befolk- ningsstatistik, som undersöker hur många människor det nns i ett land, hur många som är män och kvinnor, vilken ålder de har, var de bor eller hur många barn de har. Den statistiken kan användas som underlag när man fattar beslut om till exempel var det behöver byggas skolor eller äldreboenden. I det här kapitlet kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Lektion 1. Tema: kap 2.1 Tolka grafer och diagram

 

Mål:

Att tolka olika grafiska presentationer.

Genomgången på studentlitteratur.se 

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 74-77

Uppgifter s. 75-77 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10

 

Lektion 2 Tema: kap 2.2 Stapel- och stolpdiagram

 

Mål: 

Att kunna förstå skillnaden mellan stapel- och stolpdiagram

Att kunna avläsa stapel- och stolpdiagram

Att förstå begrepp ”frekvenstabell”

Att förstå vad menas med histogram och att kunna avläsa det

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 78-79

Uppgifter s. 80-83 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11, 16,17, fördjupning s. 84-85 uppgifter: 18-27

 

Lektion 3 Tema: kap 2.2 Stapel- och stolpdiagram

 

Mål: 

Att kunna förstå skillnaden mellan stapel- och stolpdiagram

Att kunna avläsa stapel- och stolpdiagram

Att förstå begrepp ”frekvenstabell”

Att förstå vad menas med histogram och att kunna avläsa det

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 78-79

Uppgifter s. 80-83 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11, 16,17, fördjupning s. 84-85 uppgifter: 18-27

 

 

Lektion 4 Tema: kap 2.3 Cirkel- och linjediagram

 

Mål: 

Att kunna tolka cirkel- och linjediagram

Att kunna förstå att ett cirkeldiagram är indelat i sektorer som beskriver andelar.

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 86-87

Uppgifter s. 88-91 n 1,2,3,4,5,6,7,12,13

 

Lektion 5 Tema: kap 2:4 Bearbeta och presentera statistik

 

Mål: 

Att förstå arr statistik bygger på insamlade data från mätningar, enkäter eller färdiga databaser

Att förstå att statistik består av observationer som delas in i lämpliga klasser, t.ex. längd och ålder

Att förstå vad begreppet ”frekvens” innebär 

Att kunna föra in data i frekvenstabellen

Att kunna beräkna den relativa frekvensen

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 92-93

Uppgifter s. 93-95 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,15,16, 

 

 Lektion 6 Tema: kap 2:4 Bearbeta och presentera statistik

 

Mål: 

Att förstå arr statistik bygger på insamlade data från mätningar, enkäter eller färdiga databaser

Att förstå att statistik består av observationer som delas in i lämpliga klasser, t.ex. längd och ålder

Att kunna förstå vad begreppet ”frekvens” innebär 

Att kunna föra in data i frekvenstabellen

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 92-93

Uppgifter s. 93-95 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,15,16, 

 

 

Lektion 7 Tema kap 2:5 Medelvärde

 

Mål:

Att förstå att medelvärdet endast kan beräknas då observationsvärdena går att placera p¨en skala vars summa kan delas med antalet värden

Att förstå att begreppet ”medelvärdet” kan använda i olika vardagliga situationer, t.ex. medelhastighet, betyggenomsnitt etc.

Favorit i matematik 8 

läs s. 96-97

Uppgifter s. 97-99 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11,12,13,14,19,20 

 

 

 Lektion 8 Tema kap 2:6 Typvärde och median

 

Mål: 

Att förstå att typvärdet kan bestämmas i alla typer av statistik

Att kunna bestämma typvärde

Att förstå att median kan bestämmas av en observationsmängd som placeras i storleksordning. 

Att kunna bestämma median

 

Favorit i matematik 8 läs s. 100-101

Uppgifter s. 101-103 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11,12,13,20,21

 

 

Lektion 9 Tema kap 2: 7 Variationsbredd och fördelning

 

Mål:

Att förstå att ett intervall består av två värden

Att förstå att variationsbredden är differens mellan det största och det minsta värdet i intervallet

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 104-105

Uppgifter s. 105-107 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,13,14 

 

 

Lektion 10 Tema kap 2: 7 Variationsbredd och fördelning

 

Mål:

Att förstå att ett intervall består av två värden

Att förstå att variationsbredden är differens mellan det största och det minsta värdet i intervallet

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 104-105

Uppgifter s. 105-107 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,13,14 

 

 

Lektion 11 kap 2:8 Blandade statistiska lägesmått

 

Mål:

Att repetera och träna på att bestämma eller beräkna de olika lägesmåtten: medelvärde, median, typvärde, variationsintervall och variationsbredd

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 108

Uppgifter s. 109-111 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,1116,17 

 

 

Lektion 12 kap 2:9 Samla in data 

 

Mål:

Att förstå följande begrepp: population, stickprov, totalundersökning och stickprovsundersökning

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 112-113

Uppgifter s. 113-115 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,1317,18 

 

 

Lektion 13 kap 2:10 Vilseledande statistik

 Mål:

Att förstå att statistik kan förmeddela en viss bild som gynnar ett speciellt syfte

Att förstå hur man ska skapa en fel bild i statistiken

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 116-117

Uppgifter s. 118-121 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,15,16 fördjupning s. 121 uppgifter: 17-21

 

 

Lektion 14 kap 2:10 Vilseledande statistik

 

Mål:

Att förstå att statistik kan förmeddela en viss bild som gynnar ett speciellt syfte

Att förstå hur man ska skapa en fel bild i statistiken

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 116-117

Uppgifter s. 118-121 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,15,16 fördjupning s. 121 uppgifter: 17-21

 

 

 Lektion 15 kap 2:11 Rita linje- och stapeldiagram

 

Mål:

Att förstå hur man ritar en line- och stapeldiagram

Att förstå när det är lämpligt att använda linje- eller stapeldiagram

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 122-123

Uppgifter s. 123-125 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,16,17 

 

Lektion 16 kap 2:12 Rita cirkeldiagram (använd en gradskiva)

 

Mål: 

Att förstå hur man ritar ett cirkeldiagram för hand

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 126

Uppgifter s. 127-129 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,1318,19 

 

 

Lektion 17 kap 2:12 Rita cirkeldiagram (med hjälp av digitala verktyg)

 

Mål: 

Att förstå hur man ritar ett cirkeldiagram med hjälp av digitala verktyg

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 130

Uppgifter s. 130-131 n 1,2,3,4,

 

Lektion 18 kap 2:13 Kategorisering

 

Mål:

Att lära sig hur man kan kategorisera observationer i olika klasser

Att förstå vad menas med klasser

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 132-133

Uppgifter s. 134-137 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,17,18 

 

 

Lektion 19 kap 2:14 Statistisk undersökning

Mål:

Att genomföra en statistisk undersökning med hjälp av insamlings data

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 138-139

Uppgifter s. 140-141 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12

 

 

Lektion 20 kap 2:14 Statistisk undersökning

 

Mål:

Att genomföra en statistisk undersökning med hjälp av insamlings data

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 138-139

Uppgifter s. 140-141 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12

 

 

Lektion 21 Repetition

 

Favorit i matematik 8 

läs s. 142-145

Uppgifter s. 142-145 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15

 

 

 Lektion 22 Repetition

Favorit i matematik 8 

läs s. 142-145

Uppgifter s. 142-145 n 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15

 

 Lektion 23 Prov 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: