Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsmål - Kondition, åk 8

Skapad 2020-10-08 13:36 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Beskrivning och planering av momentet.

Innehåll

Arbetssätt:

Praktiskt och teoretiskt arbetssätt där vi arbetar för att se hur konditionsträning påverkar kroppen. 

Du ska sätta upp ett träningsmål inriktat mot kondition, genomföra konditionsträning för att nå ditt konditionsmål samt reflektera kring fysiska och psykiska effekter av din träning.
Texthäfte och avslutande uppgift finns i idrottskanalen på Teams.

 

Material:

Gleerupsportal, kapitel om kondition.  https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/b25f9d7b-bae6-4774-b2d2-72b8bbbdf535

Förebyggande av skador: https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/4fe23daf-5999-41de-9574-bfab72ec329d

 

Planering:

v. 37. Introduktion, uppvärmning och intervallträning.
Genomgång av hur uppvärmning och intervallträning påverkar kroppen.

v. 38. Uppvärmning och konditionstest.
Genomgång av SMART-träningsmål.

v. 39. Distanspass.
Genomgång av hur distansträning påverkar kroppen. 

v. 40. Löpteknik och backintervaller.
Genomgång av aerob- och anaerob-träning.

v. 41. Tröskelintervaller
Genomgång av begreppet "Tröskel".

v. 42. Uppvärmning och avslutande konditionstest. Tid för reflektioner.

v. 43. Tid att skriva på uppgiften samt inlämning i Teams.

 

Bedömning:

Du bedöms genom deltagandet på lektioner samt din Teamsuppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: