Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk5

Skapad 2020-10-08 13:57 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Här kommer en planering för dina arbetsområden och uppgifter för hela åk 5. En termin arbetar du med hårda material och en termin med mjuka.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I trä och metallslöjden ska du tillverka en tavla i metall och en låda av trä.I textilslöjden ska du sy ett fodral med blixtlås och göra ett korsstygnsbroderi. Dessutom kommer du att få göra ett arbete i valfri teknik.

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få lärarhandledda genomgångar där vi visar och förklarar teknikerna och hur arbetsbeskrivningar ska förstås. Under slöjdandets gång får du individuell handledning om du behöver. Du kommer också att få undervisning i slöjdens arbetsprocesser: planering(idé o övervägande), framställande(tillverkning) av slöjdföremålet och värdering.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att arbeta utifrån slöjdens arbetsprocess:

Du ska lära dig att planera ett arbete, ta fram idéer, skissa, göra ritningar, materialkunskap (vilka material som är lämpliga och varför)

Du ska lära dig att framställa föremål genom att använda verktyg och maskiner. Tekniker du ska arbeta med är såga, fila, slipa, sammanfoga, symaskinssömnad och korsstygnsbroderi.

Du ska lära dig att beskriva och värdera ditt arbete utifrån material och kvalité.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: