Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatsmart i trafiken

Skapad 2020-10-08 13:51 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Att börja röra sig i trafiken på egen hand, om det så är till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken, kan upplevas som en ny frihet men det är också ett nytt ansvar. Under detta arbetsområde kommer vi bland annat att samtala om våra erfarenheter av trafiksituationen där vi bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns och vad skulle kunna göra vägen säkrare? Vi kommer även att få kunskap om trafikregler, skyltar och ljus, färdmedel och mycket mer!

Innehåll

 Innehåll:

Vad ska vi arbeta med?

Under temat "Gatsmart i trafiken" kommer vi att lära oss om säkerhet, beteende och regler i trafiken, trafikljus och skyltar, färdmedel och hur vi syns i mörker och en hel del annat!

 

 Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att arbeta med temat "Gatsmart i trafiken" genom att samtala om våra egna erfarenheter, röra oss i närområdet, titta på UR Skolas serie "Gatsmart", skriva, rita samt att pyssla. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. 

 

Vad ska du lära dig?

 

Du kommer att få chans att lära dig om:

- säkerhet och regler i trafiken

- vad de olika trafikljusen betyder samt några vanliga skyltar

- vissa regler att tänka på när man använder olika färdmedel

- mörker och reflexer

- trafiken i närområdet

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Du kommer att få visa dina nya kunskaper i tal genom att delta i diskussioner i klassrummet och utomhus,

- i skrift genom att göra skriftliga uppgifter (för hand eller på iPad),

- samt genom att delta i skapande av t.ex. trafikmärken. 

Du kommer att även att dokumentera ditt arbete i din temabok.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
Gatsmart i trafiken

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Riskbedömning
Jag känner till och berätta (på individuellt sätt) om en risk i trafiken och hur jag kan undvika en fara.
Jag känner till flera risker med att röra mig i trafiken och hur jag kan undvika fara - samt berättar om detta i tal/skrift och bild.
Trafikregler
Jag känner till en skylt/ljus i trafiken och kan kortfattat beskriva dess betydelse.
Jag känner till flera skyltar/ljus i trafiken och kan tydligt beskriva deras betydelser.
Närmiljö
Du kan delvis visa en angiven väg på en enkel karta.
Du kan visa en angiven väg på en enkel karta, samt placera ut Herr Gårman på relevanta platser.
Skrivning och skapande
Du visar till viss del dina kunskaper i text, bild eller skapande.
Du visar dina kunskaper i text, bild och skapande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: