Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering Huvikumpu gul

Skapad 2020-10-08 14:17 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Planeringen är till barn i åldern 2-4 år

Innehåll

Reflektions och analys frågor utifrån de didaktiska frågorna

 

Ramarna för undervisningen

 

Barn

 

Planering: hur många barn? vilka barn? vilken sammansättning och varför?

 

Utvärdering: vilken effekt fick antalet och sammansättningen av barn på undervisningen?

 

Tid

 

Planering: När ska undervisningsstunden ske på dagen? veckodag? hur länge?

 

Utvärdering: Vilken effekt på undervisningsstunden fick valet av tidpunkt, dag, längd?

 

Plats

 

Planering: Var ska undervisningsstunden äga rum? Varför den platsen?

 

Utvärdering: Vilken påverkan fick valet av plats på undervisningsstunden?

 

Förberedelser

 

Planering: vilket material planeras att användas? Hur ska materialet presenteras? Hur involveras barnen i planeringen av förberedelser? Vem gör vad?

 

Utvärdering: Hur påverkade förberedelserna undervisningsstunden? Hur fungerar samarbetet? Vad kan vi göra annorlunda?

 

Undervisningens kärna

 

Planering: Hur ska undervisningsstunden genomföras? Vilket lärande syftar den till att utveckla? Vilka läroplansområden omfattas? Vilka frågor planerar ni att ställa? Hur planerar ni att utmana barnen i genomförandet?

 

Utvärdering: Hur gick genomförandet? Vilka frågor ställdes? Gick det som planerat? Vilka tecken på förändrat kunnande kan vi urskilja? Vad kan göras annorlunda? Hände något oväntat? Vilka aspekter gick bättre än förväntat?

 

Dokumentation

 

Planering: Hur ska undervisningsstunden dokumenteras? Vem/Vilka dokumenterar? Hur planerar ni att synliggöra barns förändrade kunnande? För er? För barnen? För vårdnadshavare?

 

Utvärdering: Passade dokumentationsformen denna undervisningsstund? Vilka aspekter med dokumentationen kan förbättras?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: