Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examensarbete åk9

Skapad 2020-10-08 14:18 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Använd all din samlade kunskap kring slöjd för att genomföra ett examensarbete. Du väljer själv hur du vill lägga upp din tid med idé, planering, genomförande och utvärdering. Alla delar måste finnas med för att vi ska kunna bedöma ditt färdiga arbete.

Innehåll

Det här ska du utveckla:

 

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Det här ska du arbeta med:

 

-          Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

-          Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

-          Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

-          Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

-          Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

Bedömning

Se bedömningsmatris i unikum samt i slöjdsalen.

 

Utvärdering

Eleverna utvärderar och redovisar sin arbetsinsats i slöjdportfolio med ord och bild. För att få en tydlig bild av processen så kan det vara lämplig att dokumentera även under arbetets gång.

 

 Mål                             

 

Gör en egen planering utifrån den tidsram som finns, bestäm vilken nivå du vill lägga dig på. Gör en ritning enligt europeisk vyplacering i tre vyer och skriv upp vilka tekniker du behöver använda och varför.

 

 

 

En egendesignad logotype ska finnas med på ditt slöjdalster i någon form.

 

Minst två olika material ska kombineras.

 

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Ritning enligt europeisk vyplacering i tre vyer.

 

Utvärdering i ord och bild på Slöjdportfolio.

 

 

 

 

Eleverna får själva välja ett arbetsområde efter tidsram och förmåga. Kravet är att alla delar ska finnas med från ide till färdig produkt. Efter repetition av ritteknik och inspirationsbilder får eleverna påbörja sin slöjdprocess.

 

 

Tips på lämpliga slöjduppgifter.

 

Skåp

 

Svepask

 

Bricka

 

Skålar

 

Relief

 

Pall

 

Strandstol

 

Mobilhögtalare

 

Minigolfbana

 

Krympburk

 

Svarva

 

Brevlåda

 

Kryddhylla

 

Trådslöjd/luffarslöjd

 

Fanéring

 

”kopia av original” (Svarva flaska m.m)

 

Ljusstakar, trä/metall. Lampett

 

Hängmobil

 

Modeller

 

Återbruk

 

Matriser

Slöjd åk 7-9

Utveckla förmågan att...

E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
4
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: