Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bro-konstruktioner åk 7 HT20

Skapad 2020-10-08 14:26 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 Fysik Teknik
Detta arbetsområde gäller bro-konstruktioner där vi lär oss om olika typer av broar, går igenom grundläggande ritteknik med syfte att ta fram en egen bro-konstruktion samt demonstrera denna bro med hjälp av en ritning och en teknisk rapport.

Innehåll

 • Vi lär oss om olika typer av broar och vad man behöver tänka på när man gör den här typen av byggnadsverk, både konstruktion och material.
 • Vi kommer att gå igenom grundläggande ritteknik och hur man gör en ritning i två vyer i lämplig skala.
 • Den examinerande uppgiften består av att konstruera en bro: bestämma konstruktion och material samt göra en enkel ritning av bron från sidan och uppifrån.

Kunskapskrav vi kommer att arbeta med och bedöma:

 • hur väl du kan undersöka olika typer av broar och beskriver hur dess delar samverkar för att uppnå funktion med användning av aktuella begrepp (se begreppslistan nedan).
 • hur väl du motiverar och resonerar kring val av material i förhållande till din konstruktion.
 • hur väl du dokumenterar ditt konstruktionsarbete med en ritning i två vyer.

Material:

·         Stenciler med instuderingsuppgifter

o   https://www.ne.se/temapaket/teknik/

o   https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bro

Tid:

 Vecka 43-48

Bedömning:

·         Konstruktion av en bro med ritning och materialval (se uppgift Nya Rosenlundsbron)

Begrepp:

 • Belastning
 • Tryck- och draghållfasthet
 • Böjning
 • Balkar
 • Fackverk
 • Armering
 • Elasticitet
 • Plasticitet
 • Sträckgräns
 • Brottgräns
 • Brospann
 • Olika broar:
  • Valvbro
  • Balkbro
  • Pelarbro
  • Bågbro
  • Fackverksbro
  • Hängbro
  • Snedkabelbro
  • Klaffbro

 

Lektion 1: Genomgång av planeringen och examinationsuppgiften. Bikupa: Vad är en bro? Genomgång av belastning, konstruktionsprinciper och material med hjälp av PowerPoint, eget arbete med text och instuderingsuppgifter s 150–161 (svar i uppgiften: Instuderingsuppgifter)

Lektion 2: Genomgång av broar och brotyper och konstruktionernas för- och nackdelar med hjälp av PowerPoint, eget arbete med text och instuderingsuppgifter s 173–176 (svar i uppgiften: Instuderingsuppgifter)

Lektion 3: Genomgång ritteknik och praktisk övningsuppgift: rita av klossen. Presentation av bedömningsuppgift: Nya Rosenlundsbron. Eget arbete med uppgiften

Lektion 4: Eget arbete med uppgiften

Lektion 5: Eget arbete med uppgiften och inlämning

 

 

 

 

Uppgifter

 • Instuderingsuppgifter

 • Övningsuppgift ritteknik

 • Övningsuppgift ritteknik

 • Nya Rosenlundsbron

Matriser

Fy Tk
Bro-konstruktioner åk 7 HT20

Når ännu ej målen
E
C
A
Tekniska lösningar
Har ännu inte visat på en enkel beskrivning samt motivering av val av bro-typ utifrån dess funktion och form.
En enkel beskrivning samt motivering av val av bro-typ utifrån dess funktion och form.
En utvecklad beskrivning samt motivering av val av bro-typ utifrån dess funktion och form.
En välutvecklad beskrivning samt motivering av val av bro-typ utifrån dess funktion och form.
Begrepp och uttrycksformer och dokumentation
Har ännu inte visat en rapport av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord med en skiss/ritning.
En enkel rapport av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord med en skiss/ritning.
En utvecklad rapport av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord med en skiss/ritning.
En välutvecklad rapport av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord med en skiss/ritning.
Material & deras användning
Har ännu inte visat på ett enkelt resonemang om val av material
I rapporten finns ett enkelt resonemang om val av material
I rapporten finns ett utvecklat resonemang om val av material och dess för- och nackdelar jämfört med andra material
I rapporten finns ett välutvecklat resonemang om val av material och dess för- och nackdelar jämfört med andra material
Konsekvenser
Har ännu inte visat på enkla och till viss del underbyggda resonemang hur val av bro-typ eller materialval påverkar individ, miljö och samhälle
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur val av bro-typ eller materialval påverkar individ, miljö och samhälle
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur val av bro-typ och materialval påverkar individ, miljö och samhälle
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur val av bro-typ och materialval påverkar individ, miljö och samhälle
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: