Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialisering (Gosgod00S2)

Skapad 2020-10-08 14:23 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola Godstransporter
Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Innehåll

  1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
  2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
  4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
  5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
  6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.

Matriser

Gos
Godstrafik - Specialisering (Gosgod00S)

Nivå 0
Eleven har inte påbörjat kursen
Nivå 1
Eleven klarar översiktligt att beskriva de olika momenten
Nivå 2
Eleven klarar med viss säkerhet att utföra de olika momenten
Nivå 3
Eleven klarar självständigt med säkerhet att utföra de olika momenten
Transportledning, Administration
Transportledning och rutiner för administration och fakturering av transportverksamhet.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil. Eleven beskriver också översiktligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods. Dessutom beskriver eleven översiktligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Eleven beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil. Eleven beskriver också utförligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods. Dessutom beskriver eleven utförligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Manövrering-Specialisering
Körning och manövrering av vald lastbil inom specialiseringen i skiftande trafikmiljöer med ett avancerat, rationellt och trafiksäkert körsätt.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla godstransporter med vald lastbil. Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande trafiksituationer. I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta situationer och i samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare godstransporter med vald lastbil. Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga trafiksituationer. I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare komplexa godstransporter med vald lastbil. Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, trafiksituationer. I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Manövrering-Specialisering
Funktionstillsyn och säkerhetskontroll av fordon och utrustning.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven utför funktionstillsyn och säkerhetskontroll. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Eleven utför funktionstillsyn och säkerhetskontroll. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Eleven utför funktionstillsyn och säkerhetskontroll. Dessutom hanterar eleven med säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Transportuppdrag, Planering
Planering och genomförande av transportuppdrag med hänsyn till mängden gods som ska transporteras samt till vikt, volym och fördelningen på fordonets axlar.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven planerar i samråd med handledare transportuppdrag i bekanta situationer. I planeringen utför eleven enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar. Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och delvis nya situationer. I planeringen utför eleven lastviktsberäkningar och viktfördelningar. Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och nya situationer. I planeringen utför eleven avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar. Eleven väljer också med säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning. Resultatet av elevens arbete är gott.
Bedömning APL
Eleven har inte påbörjat momentet
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav och självständigt utvärderar arbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: