Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2020-10-08 14:31 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 6 Kemi
Ett arbetsområde där vi inledde med säkerhet och att repetera grundläggande kemiska begrepp. Vi arbetade även med kemi i hemmet (farosymboler) och sedan vidare med syror och baser.

Innehåll

Innehållsstruktur:

Vad är det vi vill att de ska kunna?

 •  Kemi i hemmet; farosymbolerna, säkerhet

 • grundläggande begrepp (atom, molekyl, kemisk förening, grundämne)

 • kemikalisk och fysikalisk förändring

 • partikelmodeller, partiklars rörelse

 • fotosyntes och förbränning

 • tända och släcka en eld och brännaren

 

Vi vill att de ska utveckla förmågorna:

 

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Matriser

Ke
Grundläggande kemi

Grundläggande kemi

E
C
A
1
Minst 3 av 5 korrekta
Alla 5 korrekta
2a
Klarar de flesta
2b
Dragit de tre strecken rätt
3
2 korrekta
3 korrekta
4
3 korrekta
4 korrekta
5
Hälften korrekt
Alla 8 korrekta
6a
3 korrekta
4 korrekta
6b
Enligt bedömningsmall
Enligt bedömningsmall
Enligt bedömningsmall
7ab, 8ab
Kryssat rätt och förklarat en
Alla delar rätt
9
3 korrekta
4 korrekta
10
Enligt bedömningsmodell
Enligt bedömningsmall
Enligt bedömningsmall
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: