Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kap.2. HT20

Skapad 2020-10-08 14:26 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 2 arbetar vi med addition och subtraktion med tiotalsövergångar. DU kommer att få lösa problem, räkna med pengar och talföljder. Vi kommer också träna på begrepp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområde 0-100 där Enna termen är ensiffrig
 • att förstå och kunna använda olika strategier, t ex  med hjälp av;
  • tiokompisar,
  • tiohopp,
  • räkna uppåt och nedåt på tallinjen
  • använda dina dubblor.
  • räkna med pengar
 • talföljder och veta vilket tal som kommer före och efter 
 • mindre än och större än, likhetstecken, sedel, mynt, talmönster, tallinje, tvåsiffrig, växla, sammanlagt
 • addition, addera, term och summa, plustecken
 • subtraktion, subtrahera, term och differens, minustecken

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • prata matematik så att vi använder matteorden
 • träna på olika sätt (boken, spel, iPad och samtal)
 • lösa problem enskilt, par och i grupp

Jag tittar på att du kan:

 • addition och subtraktion inom talområdet
  • med tiotalsövergång
  • huvudräkning
 • utföra beräkningar med pengar
 • bilda ental och tiotal i talområdet och jämföra tal
 • fortsätta talföljder
 • arbeta med problemlösning på olika sätt, t ex med;
  • okända tal (prealgebra),
  • rita en bild för att förklara
  • använda mattespråk
  • tolka skriftlig information
 • använda dig och visa förståelse för de begrepp vi har arbetat med

 

Så här visar du vad du kan: 

Du får visa vad du kan:

 • när vi spelar spel
 • pratar matte
 • när du jobbar själv i boken eller praktiskt
 • genom prov 
 • när vi arbetar med problemlösning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kopia av Favorit matematik 2A kap.2 HT19

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstå begrepp
Större än och mindre än, lekhetstecknets betydelse, sedel, mynt, talmönster, tvåsiffrig, växla sammanlagt

Kommunikation

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
tallinjen
Placerar naturliga tal på tallinjen
räknesekvenser & samband
behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t ex genom två-hpåå, tre-hopp, tio-hopp.

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Huvudräkning
Utför beräkningar i huvudet med addition och subtraktion
Obekanta tal
Bestämmer värden av obekanta tal (pre-algebra)
Strategier
använder utvecklingsbara metoderför att utföra beräkningar
Utföra beräkningar med pengar

Problemlösning och resonemang

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Tolka information
Förstår och kan tolka skriftlig information med matematiska innehåll (lästal)
Uttrycka matematiskt innehåll
Kan förklara hur eleven har räknat ut uppgiften i ett matematiskt uttryck eller med ord och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: