Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidens hjältar, förskoleklass Fjäll

Skapad 2020-10-08 14:45 i Backaskolan Härryda
Framtidens hjältar. Ett tema för hela Backaskolan om att vara modig, vara sig själv och att fatta kloka beslut i svåra situationer.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Hur agerar vi i svåra situationer? Ett tema för hela Backaskolan om att våga vara en framtidshjälte.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Skapa ett gott klimat på vår skola där alla kan känna sig trygga. Utveckla våra empatiska sidor samt lära oss strategier för att agera vid svåra situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Alla skolans elever kommer att få arbeta utifrån gemensamma uppdrag och egna klassaktiviteter. Det kan handla om rollspel, dilemman och diskussioner eller att skapa din egen framtidshjälte. 

Det här ska du lära dig

Ta avstånd från att andra blir dåligt behandlade samt välja att handla/agera med andras bästa för ögonen.

Kunna visa en känsla och situation med hjälp av drama.

Lära dig normer och regler kring hur vi bemöter varandra i skolan.

Visa på gott kamratskap.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Våga

Mod

Gemenskap 

Tillit 

Glädje

Vänlighet

Nyfikenhet

Kreativitet

Empati

Utsatt

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får skapa en framtidshjälte. 

I värdegrundsövningar, diskussioner och samtal med dina klasskamrater och lärare deltar du aktivt.

Du får visa att du kan samarbeta och tillsammans med andra elever genomföra det slutgiltiga uppdraget, "samarbetsbanan".

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: