Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faire du shopping åk 7

Skapad 2020-10-08 15:05 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Vi lär oss att handla kläder och tränar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i talat språk och använda språkliga strategier.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vem drömmer inte om att åka till Paris och handla kläder? Det ska vi göra, i fantasin. I det här arbetsområdet lär vi oss att handla kläder och tränar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i text och talat språk och använda språkliga strategier.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika texter och i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att läsa olika texter om kläder och mode, svara på frågor kring innehållet, visar du att du kan förstå olika texter om vardagliga ämnen.

Genom att delta i olika dialoger och rollspel, bl a en ”handla kläder-dialog” visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och göra dig förstådd.

I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att svara på frågor, kommentera och ställa följdfrågor och föra samtalet och dialogen framåt.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förstå och tolka innehållet i olika texter och i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med olika texter som handlar om kläder och mode. Vi jobbar även med andra texter som handlar om shopping, för att lära oss nya ord inom ämnesområdet. 

Vi går igenom uttalsregler, samtalar och tränar dialoger med hjälp av olika fraser och uttryck och gör olika rollspel, bl a ett handla kläder-rollspel, för att träna vår förmåga att prata franska.

Vi fortsätter att träna på hur franska verb böjs i presens (nutid), för att kunna bilda meningar.

Vi går igenom och tränar på att böja och placera adjektiv, för att kunna beskriva kläder.

Vi går igenom och tränar på hur man ställer frågor.

Vi går igenom hur man ger samtalsstöd och håller med, inte håller med någon.

 

Slutuppgift:

Den muntliga slutuppgiften blir att framföra ett rollspel (handla kläder), där du visar att du kan kommunicera genom att fråga efter ett klädesplagg, fråga efter rätt storlek, färg, pris, prova kläder, betala och ge kommentarer (samtalsstöd) till en kompis, som också provar kläder. Du visar även att du kan berätta om ditt favoritplagg och förklara varför du tycker om det.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Faire du shopping-matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
I samtalet ställer du enstaka frågor, t ex "Je peux vous aider? = Kan jag hjälpa er? och visar att du kan be om ett klädesplagg, t ex "Je voudrais un pull, s'il vous plaît= = Jag skulle vilja ha en tröja, tack. Du visar att du kan ge någon kommentar (samtalsstöd) till det kompisen säger.
I samtalet ställer du några olika frågor, t ex "Quelle taille voulez-vous?" = Vilken storlek vill ni ha? och visar att du kan berätta lite mer om klädesplagget du vill ha, t ex "Den passar mig bra" = Il me va. Du visar att du kan ge några kommentarer (samtalsstöd) till det kompisen säger.
I samtalet visar du att du kan ställa både några olika frågor och följdfrågor t ex "Quelle couleur voulez-vous? = Vilken färg vill ni ha?, "Il vous va?"=Passar den er? och utveckla dialogen med ett flertal olika kommentarer till det kompisen säger (t ex jag håller med, jag håller inte med, absolut etc).
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna.
Du besvarar de frågor kompisarna ställer.
Innehåll
Du visar att du kan beskriva något klädesplagg med t ex någon färg.
Du visar att du kan använda några olika adjektiv för att beskriva några olika klädesplagg.
Du visar att du kan använda ett flertal olika adjektiv för att beskriva ett klädesplagg (färg, material, storlek, mönster, form etc).
Sammanhang
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
Förståelse i text
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i texter som handlar om att handla kläder.
Hörförståelse
Du förstår enstaka ord i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår mycket av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår det mesta av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner och visar det på olika sätt.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: