Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTSTÄLLNING, Estetisk kommunikation 1

Skapad 2020-10-08 15:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Estetisk kommunikation
Snart är det dags för utställning! Men först måste ni ha några verk att presentera. Info och uppgiftsbeskrivning hittar du nedan.

Innehåll

UPPGIFT: UTSTÄLLNING

 

I början av nästa termin ska ni ha en utställning där ni ska ställa ut varsitt verk presenterat genom valfri konstform. Verket ska kommunicera en tanke, en idé, en känsla eller dylikt och på så vis nå en önskad effekt på eller reaktion hos den tänkta publiken.

Ett tema som alla kan följa i planeringen och skapandet är förändring (t.ex. i samhället politiskt eller miljö, vetenskap, i sig själv typ personlig mognad eller annan typ av utveckling, i hur en växt eller en hundvalp växer). Detta är ett ganska brett tema, och om du känner att du vill ha något lite mer tydligt att utgå ifrån så kan du välja ett annat eller flera andra ord som bestämts i samråd med klassen under lektion 8/10-20 (se nedan).

 

Välj ett eller flera av följande temaord att arbeta utifrån:

 • Förändring
 • Kultur
 • Coronaviruset
 • Abstrakt
 • Fantasi/Surrealism
 • Normbrytande 

 

Att göra:

 1. Först: brainstorming – skriv ner dina egna associationer till temaordet/orden som du har valt, läs sedan upp det för en kompis och diskutera.
 2. Nästa steg blir att skissa på en idé (anteckna, rita, spela in röstmemo, synopsis, mind map osv. Gör så som passar dig och ditt projekt bäst!) Tänk på vad du vill nå för effekt/reaktion med ditt verk!

 3. Därefter kan skapandet av själva verket börja! Ni ska skriva en tydlig projektplan (ni kommer att få en mall för detta och vi kommer att hjälpas åt).

 

Utställningen behöver också ett tema – idé om vad för tema kan komma senare, när verken är färdigställda eller åtminstone påbörjade. Det kan exempelvis vara ett färgtema, ett industritema eller ett lyxtema, huvudsaken är att det knyter ihop utställningen på något sätt. Detta ska ni komma fram till och komma överens om tillsammans.

Alla måste utgå ifrån vilken EFFEKT man vill uppnå, dels med sitt eget verk, dels med hela utställningen tillsammans. Detta kräver dialog, kommunikation och gruppdynamik (kom ihåg FIRO-modellen!) Tänk frågor som: Vilka reaktioner vill vi ha? Vad vill vi att folk ska känna när de tittar igenom vår utställning? Vill vi att de ska ta med sig tankeställare/lärdomar? OBS! Effekten du vill uppnå med ditt eget verk kan skilja sig från önskat helhetsintryck av utställningen.

Presentationsformer: utställning, en egenvald presentationsform (t.ex. film, textil, kollage, lera, dans, teater, fotografier, musik, text i form av exempelvis poesi etc.) och skriftligt i form av planering, information om det egna verket samt utvärdering.

 

OBS! Det är viktigt att alla skriver en förklaring på hur ni tänkt med era verk! Titta t.ex. på Konstfacks vårutställning för inspiration om hur man skriver en text till ett verk! (https://konstfack2020.se/) Denna text ska dels ingå i ett informationsblad som ska delas ut till besökarna, dels finnas i nära anslutning till själva konstverket på utställningen.

Efter utställningen ska gästerna få tycka till om det hela – vi behöver ta fram en utvärderingsblankett eller liknande (de behöver i princip bara tycka till om vad som var bra och vad som kan förbättras).

Även ni själva ska skriva en noggrann utvärdering där ni reflekterar kring både ert eget verk, det egna deltagandet i gruppen och mer övergripande om resultatet (ni kommer att få en mall för detta).

 

Exempel på olika ansvarsområden när alla verk är färdigställda:

 • Marknadsföring av utställningen
 • Grupp- och tidsbokning
 • Iordningställande av utställningslokalen utifrån temat
 • Informationsblad till besökarna med info om varje verk + dess skapare
 • Utvärderingsblankett till besökarna
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • EVENTUELLT (för de som vill): muntlig presentation inför publik –  Eftersom vi lever i en pandemi kan inte alltför många komma samtidigt för att kolla på utställningen, så här kan ni komma att delas upp och få ansvar för att presentera för olika personer vid olika tidpunkter.

Grupper/personer att potentiellt presentera för: estetlärarna + andra relevanta lärare, rektor, familj/vänner, ÅK 1+2, etc.

Efter de tidsbokade presentationerna kommer utställningen i så fall vara lite mer öppen för andra besökare och de får då kika runt som de vill, men det får givetvis aldrig vara för många i rummet samtidigt.

 

 

LYCKA TILL! :) 

 

//Evelina

Uppgifter

 • Valfria verk

 • Projektplan Utställning

Matriser

Est
ESTEST01

E
C
A
Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter.
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten.
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter.

E
C
A
Gruppdynamik i skapande arbete. Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
Eleven resonerar översiktligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Eleven resonerar utförligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. Presentation av färdig gestaltning. Möte med publik eller betraktare.
Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion.
Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning. Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttyck och betydelser i några olika sammanhang. Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang. Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: