Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala i 12A

Skapad 2020-10-08 15:27 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Tala om vardagen, samtala med kompisar och berätta för någon. Lyssna aktivt.
Grundskola F – 4 Svenska
Vi kommer att öva oss på att lyssna, tala, samtala och återberätta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Redovisa muntligt inför klassen.
 • Samtala och diskutera med dina kamrater.

Innehåll

 • Du ska få öva dig på att lyssna, berätta och återberätta i olika samtalssituationer.

 

Arbetssätt

I årskurs 2 kommer vi att arbeta så här:

 • Du ska träna dig på att samtala och diskutera i både liten och stor grupp.
 • Du ska redovisa för klassen och berätta om något, t ex böcker som du har läst eller texter som du själv har skrivit.

Redovisning

Du ska genom att tala och samtala, visa att du kan:

* berätta om händelser i grupp, ge kommentarer och framföra egna åsikter
* beskriva händelser för en grupp så att innehållet framgår tydligt
* lyssna, ta och ge enkla, muntliga instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Tala och samtala i 2:an

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att:
Tala
Du kan med hjälp berätta något för en grupp på ett enkelt sätt.
Du kan berätta något för en grupp på ett enkelt sätt.
Du kan berätta något för en grupp på ett tydligt sätt.
Förmågan att:
Samtala
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, kan lyssna och ställa frågor.
Du ställer frågor under samtalets gång och framför egna åsikter.
Förmågan att:
Lyssna
Du kan lyssna på och arbeta utifrån en enkel instruktion.
Du kan lyssna på och arbeta utifrån en instruktion i flera led.
Du kan lyssna på och och arbeta utifrån instruktioner i flera led och dessutom kan du ge instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: