Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text, Svenska åk 5

Skapad 2020-10-08 15:22 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta hur en artikel är uppbyggd och dess olika delar.
 • Kunna de personliga pronomen i singular och plural.
 • Kunna förklara vad ett verb är och skriva det i preteritum.
 • Variera din text med olika sambandsord för tid.
 • Kunna skriva direkt och indirekt tal.
 • Känna till de språkliga drag en återberättande text har, t.ex. rubrik, ingresstext, brödtext, verb i preteritum, tidsord, pronomen, direkt och indirekt tal samt allitterationer.
 • Skriva och organisera en återberättande text.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur. Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska, både tillsammans och enskilt i Zick Zack-boken Skrivrummet. I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text.

Bedömning

Se matris nedan.

Uppgifter

 • SV skriva notis

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte
Använder återberättandet för att återge händelser.
Använder återberättandet för att återge händelser, anpassar texten till syftet.
Använder återberättandet för att återge och beskriva händelser. Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften, t.ex. dagböcker, biografier, nyhetsartiklar. Anpassar texten till syftet och målgruppen.
Struktur
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig redogörelse vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en redogörelse för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
Struktur - inledning (ingresstext)
Skriver en sammanfattning om texten, den innefattar bristfällig information om vem, vad, var och när.
Skriver en kortfattad sammanfattning om vem, vad, var och när.
Skriver en relevant sammanfattning om vem, vad, var och när, med relevant bakgrundsinformation och för sammanhanget viktiga detaljer.
Struktur - händelser (brödtext)
Återger händelserna kronologiskt.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna så att läsaren får en tydlig bild. Inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Struktur - avslutning
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
Språkliga drag - sambandsord
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Språkliga drag - direkt och indirekt tal
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Språkliga drag - pronomen
Använder få pronomen, upprepar ofta istället namn.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: