Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem stora världsreligioner

Skapad 2020-10-08 15:28 i Öjersjö Storegård Partille
Ett arbetsområde som omfattar de fem världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religion handlar ofta om tron på Gud eller gudar. Olika religioner har olika sätt att förklara, till exempel hur världen har skapats och hur människor ska leva och vara mot varandra. I det här arbetsområdet ska vi läsa om vad man tror på de största religionerna i världen, nämligen kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Innehåll

Du kommer att arbeta med följande ur det centrala innehållet:

Kunskapsmål:

Efter det här arbetsområdet ska du kunna det här om de olika världsreligionerna:

* religionens ursprung samt vad man tror på 
* viktiga symboler, riter och högtider 
* heliga skrifter, heliga lokaler, religiösa ledare, viktiga platser samt  personer som har varit betydelsefulla för religionen
* hur religionen utövas
* levnadsregler, dvs regler människor som tillhör en viss religion lever efter

Dessutom ska du kunna:

* göra jämförelser mellan religionerna, dvs se likheter och skillnader samt beskriva vad dessa beror på
* använda begrepp inom religionen  och sätta in dem i rätt sammanhang
* reflektera över och diskutera vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv

Så här kommer vi att arbeta:

 • Se filmer och läsa texter om de olika religionerna.
 • Diskutera och jämföra religionerna.
 • Diskutera hur religionerna besvarar olika livsfrågor och vilken påverkan och betydelse religionen kan ha för människor.

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

 • berätta om heliga platser eller rum, levnadsregler och ritualer som hör till de olika världsreligionerna
 • förklara några likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 • förklara enkla samband mellan vad människor tror och hur de lever
 • diskutera kring vad religion kan betyda för olika människor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Lärandematris världsreligionerna

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan några viktiga platser och traditioner inom världs- religionerna. har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
kan säga vilka de fem världsreligionerna är. Kan berätta om 2 religioners viktiga platser och traditioner samt hur man lever i den religionen idag, varav en är kristendom.
kan berätta om några av religionernas viktigaste platser. Kan redogöra för några traditioner från religionerna. Kan berätta om hur religion påverkar människor.
kan berätta om världsreligionernas viktigaste platser. Kan redogöra för religionernas traditioner samt hur de påverkar idag. Kan redogöra för hur ett religiöst liv i alla religionerna ser ut.
kan diskutera likheter och skillnader mellan världs- religionerna. föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
kan diskutera likheter och skillnader mellan någon religion och kristendom
kan diskutera likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom,islam)
kan hitta likheter och skillnader mellan alla världsreligioner samt kunna diskutera dem.
kan berätta om några kristna högtider och traditioner och hur de påverkar oss idag
kan berätta om julen och påsken, varför och hur vi firar dem förr och nu.
kan även berätta om två ytterligare kristna traditioner, varför och hur vi firar dem förr och nu.
kan berätta om flertalet av de kristna traditionerna och hur de påverkar vårt samhälle idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: