👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnrättsvecka Kajutan 2020

Skapad 2020-10-08 15:29 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Barnrättsvecka
Förskola
I anslutning till FN-dagen har vi varje år en gemensam barnrättsvecka på förskolan. Vår utgångspunkt ligger i FNs barnkonvention och vi vill synliggöra den för barnen samt ha gemenskapande aktiviteter med hela förskolan.

Innehåll

VAD? Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt?

Vi vill uppmärksamma barnen om barnkonventionen på olika sätt. Vad är deras rättigheter? Vi väljer att diskutera och ha samtal med barnen om att alla barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Vi tar även upp om barns rätt till integritet, ingen har rätt att slå eller reta mig, uppmärksamma hur det känns. Använda ordet STOPP.

Vi vill också genomföra aktiviteter som skapar gemenskap på hela förskolan. 

 

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

I anslutning till FN-dagen har vi som tradition på förskolan att ha en barnrättsvecka med olika teman. Vi tar upp barnkonventionen på olika sätt och på ett sätt så att barnen förstår vad de har för rättigheter. 

 

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Alla barn har med sig gosedjur under veckan och på Kajutan vill vi belysa artikeln om sjukvård, artikel 24, genom gosedjuren och att leka doktor. Pedagogerna skapar en mötesplats på avdelningen som kan bli ett sjukhus, läkarmottagning, veterinär klinik eller vad barnen är intresserade av. Barnens gosedjur kan mätas, få bandage och tas om hand (om man vill). Vi kan också ta hand om varandra om vi blir "sjuka". 

Vi pratar om hur man är en bra kompis och hur man kan känna sig ibland när någon säger eller gör något som man inte vill.

 

När?

När under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Under hela vecka 43 har vi barnsrättsvecka. Vi har fåtalet andra fasta aktiviteter och koncentrerar oss på ett gemensamt tema. 

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattor och observationer.

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi använder denna planering som en projektstart och utvärderar sedan projektet, med hjälp av utvärdering av projekt.

När ska det ske?

Efter avslutat projekt utvärderar vi pedagoger.

Vem ansvarar för dokumentationen?

All personal hjälps åt att fotografera och observera barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18