Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5b Kap 2 Geometri

Skapad 2020-10-08 15:35 i Friskolan Asken Grundskolor
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik
Hur syns geometri i vår vardag när använder vi oss av det? Vi börjar med att titta på vilka olika sammanhang man använder geometri och vad som är viktigt att tänka på för att få en förståelse för ämnet.

Innehåll

Mål för eleven

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter. Du kommer att få arbeta individuellt, i par och tillsammans med hela klassen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* kunna räkna en rektangels area.

* använda enheterna meter, kilometer och mil.

* kunna göra förstoringar och förminskningar samt omvandla enheterna från cm till dm till m och km.

Detta kommer bedömas kontinuerligt i form av samtal, diagnoser och prov under terminen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: