Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteus förskolor - Grundplanering 2- projektval och projektplan Test förskola blåbär

Skapad 2020-10-08 15:43 i Testförskola Matteus Stockholm Norrmalm
Förskola
Dags att göra val av projekt och utforskande. Utifrån observationsperioden kring "Hav och vatten- för en hållbar framtid" har ni fått många olika tankar om vad som kan bli er fördjupning. Här nedan reflekterar ni utifrån observationsperioden, gör ett val och en projektplan.

Innehåll

1. Reflektion kring observationsperioden

Vad är gemensamt- var ligger barnens intressen?

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?

Ser ni några "spår" som ni kan arbeta vidare med?

Vilka strategier har barnen använt sig av för att lära?

Vad är vi pedagoger nyfikna på?

Vad är utforskningsbart?

2. Definiera kortfattat ert projektval 
3. Projektplan
Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom projektet och varför?

 

 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga?

 

 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljön som ger värde åt projektet? 
 

Hur kan våra lärmiljöer med sina mötesplatser laddas för projektet och undervisningen?

 

Hur kan vi skapa förbindelser mellan de olika undervisningstillfällena?

 

 

Frågor kopplade till läroplanens områden att ställa sig innan projektet:

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

 

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

 

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

 

Vilka  är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

 

Vilka är projektets skapande möjligheter?

 

Vilka är projektets digitala möjligheter?

 

Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning  för att hitta intressanta ingångar?

 

Eller behöver vi smalna av? Hur?

 

Gör en struktur kring undervisning utifrån  ert projektval

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: