Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 4 - chapitre 1

Skapad 2020-10-08 16:03 i Blåklintskolan Mjölby
Pedagogisk planering knuten till Chez Nous 4 kapitel 1
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Förutom att repetera en del från föregående år så jobbar vi med rörelseverb, både i presens och i passé composé (dåtid). Vi lär oss också en del nya ord och fraser på franska. Vi kommer även att läsa om Kanada och Québec där de pratar franska och läsa bloggar på franska.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att lära oss: 

 • böja verben avoir och être i presens (nutid)
 • böja er-verb i presens och i passé composé (dåtid)
 • använda être som hjälpverb i passé composé
 • använda nya ord och fraser på franska

Vi kommer också att jobba med:

 • mycket repetition från föregående år 
 • det fransktalade området Québec i Kanada
 • bloggar på franska, både läsa och skriva egna
 • använda mer informell franska (slang t.ex.)
 • fransk musik och låttexter
 • hörförståelse från olika medier

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom:

 • att delta aktivt delta under lektionerna.
 • ett muntligt prov tisdag v. 42 där du presenterar dig själv så detaljrikt du kan och ställer relevanta frågor till andra i gruppen. 
 • ett skriftligt prov torsdag v. 42 där du visar dina kunskaper inom läsförståelse, ordförståelse och skriftliga förmåga. 
 • att skriva en blogg under ett par veckor där du använder lite informell franska. 
 • ett hörförståelsetest i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav franska

Förstå franska

E
C
A
Visa att du förstår talad franska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visa att du förstår skriven franska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att förstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

Skriva franska

E
C
A
Skriftlig produktion
I skriftliga texter av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga texter av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga texter av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbetning av text
För att förtydliga och variera dig kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter och annan skriven franska.
För att förtydliga och variera dig kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter och annan skriven franska.
För att förtydliga och variera dig kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter och annan skriven franska.

Prata franska

E
C
A
Muntliga presentationer
Att prata utifrån något du förberett.
I muntliga presentationer av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga presentationer av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion med andra
Att prata med andra och ställa frågor, svara på frågor osv.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att göra sig förstådd
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

E
C
A
Fakta om Frankrike och andra fransktalande länder
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: