Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner finns överallt

Skapad 2020-10-08 16:14 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 2 – 4 SO (år 1-3) Samhällsorienterande ämnen
Traditioner är något som finns i alla länder, alla religioner och hos alla människor. Traditioner kan vara lika men de kan också vara väldigt olika. I många länder har man till exempel en tradition att fira jul den kan vara både lika och olika. Under några veckor ska vi undersöka olika länders och kulturers traditioner.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är att du ska kunna några av de vanligaste traditionerna från olika religioner och kulturer.

2. Förmågor att utveckla:

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

 

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6

Matriser

SO
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga resonera
Arbetsgång Introduktion i helklass Arbete i helklass Grupparbete
Förmåga jämföra
Arbetsgång Introduktion i helklass Arbete i helklass
Delmål 1 med aktiviteter
Delmål 1: Du kan berätta vad du kan om en tradition. Du når delmål 1 genom att du deltar och berättar vad du kan om en tradition. Pedagogen gör ett VÖL diagram och skriver upp det du kan.
Delmål 1: Du kan berätta varför du tror att det finns traditioner. Du når delmål 1 genom att du deltar och berättar vad du tror om olika traditioner. Till stöd tittar vi på olika bilder som visar olika traditioner.
Delmål 2 med aktivteter
Delmål 2: Du kan ställa en fråga om vad du önskar veta om traditioner. Du når delmål 2 genom att du deltar och ställer frågor om traditioner. Pedagogen skriver i VÖL-diagrammet vad du kan.
Delmål 2: Du kan berätta om varför du tror att det finns olika traditioner. Du når delmål 2 genom att du analyserar och byter tankar med oss i klassen. Vi har olika bilder till stöd och som vi pratar om.
Delmål 3 med aktivteter
Delmål 3: Du vet vad en tradition är och kan nämna några vanliga traditioner. Du når delmål 3 genom att vi tar reda på dina frågor. Vi tittar på film om vanliga traditioner från olika kulturer. Vi läser texter som handlar om olika traditioner. Du gör ett grupparbete med kompisar där ni skriver det ni kan. Ni får stöd av varandra och av pedagoger.
Delmål 3: Du kan jämföra och förstå att det finns olika traditioner. Du når delmål 3 genom att vi gör ett Venndiagram. Vi skriver upp de ord vi kommer på som hör ihop med traditioner. Gemensamt tittar vi på vad som är lika och vad som är olika. Vi pedagoger lyssnar på när ni analyserar och skriver på smartboard.
Delmål 4 med aktiviteter
Delmål 5 med aktiviteter

SO
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: