Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föda, matspjälkning, transport och försvarht20

Skapad 2020-10-08 16:42 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Din kropp består av många olika organ, som hjärnan, hjärtat, musklerna och levern. Alla organ är i sin tur uppbyggda av celler. Hela kroppen består av 100 000 miljarder celler. Alla celler och organ samarbetar för att kroppen ska fungera bra och där mat, motion och förståelse, är grundläggande för att du ska veta hur du ska må bra och hålla dig frisk.

Innehåll

Konkreta mål

 • Du kan beskriva hur förbränningen (cellandningen) fungerar. Biologi
 • Du kan beskriva hur människans organ är uppbyggda, hur de fungerar och samverkar med varandra. De organ som tas upp är: blodomlopp, hjärta, lungor, matspjälkningsorganen, lever och njurar. Biologi
 • Du kan beskriva hur näringsämnena (kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler) i maten är uppbyggda och vad som händer med dem i kroppen. Kemi
 • Du kan beskriva hur maten påverkar hälsan. Kemi
 • Du kan beskriva vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. Biologi
 • Du utför försök och laborationer som du dokumenterar och drar slutsatser från. Kemi och Biologi
 • Du visar ett källkritiskt förhållningssätt till texter du läser. Kemi och Biologi

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Filmer
 • begrepp
 • fakta om sjukdomar
 • Laborationer/försök
 • Diskussioner

Så här ska du få visa vad du lärt dig

 • grupparbete om sjukdomar - kollage
 • Laborationer
 • laborationsrapport
 • skrivuppgift Livets kemi

Uppgifter

 • Rapport Pulsen och ansträngning

 • Sjukdomsarbete

 • Uppgift - Livets kemi

Matriser

Bi Ke
Föda, matspjälkning, transport och försvar - Biologi

E
C
A
Använda information och anpassa framställning
Sjukdomsarbete
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Hur påverkas pulsen av ansträngning, försök
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Hur påverkas pulsen av ansträngning, försök
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Hur påverkas pulsen av ansträngning, försök
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Bi Ke
Livets Kemi

E
C
A
Samtala och diskutera
Uppgift En bra middag
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planering av laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Laborationer
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Rapport
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättringar
Rapport
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Rapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: