Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2020-10-08 17:51 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 2 Religionskunskap SO (år 1-3)
Generativ fråga: Varför behöver vi veta något om religion?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religion och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

demokrati

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

historiskt, internationellt, etiskt

Vad ska eleven förstå efteråt?

Vad som menas med religion och religionsfrihet.

Att judendom, kristendom och islam har samma ursprung.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.

Reflektera kring livsfrågor och koppla det vi samtalar om till egna erfarenheter.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: religion, religionsfrihet,kristendom, islam, judendom, kristna, muslimer, judar, kyrka, moské, synagoga, symbol, Bibeln, Koranen, Tora, präst, imam, rabbin, skapelsemyt

Eleven ska kunna följande fakta: Känna till några högtider, symboler, heliga platser och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Delta aktivt i pararbeten och diskussioner. Skriva korta faktatexter. Illustrera fakta.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Varför behöver vi veta något om religion?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

delaktighet i diskussionerna kring judendom, kristendom och islam

du kan beskriva något som är viktigt i religionerna, tex helig plats, symbol, helig bok, helig person, högtider

förklara några skillnader och likheter mellan judendom, kristendom och islam

 

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: gemensamma samtal, faktatexter med illustrationer

Summativ bedömning: Test i Elevspel med bild och text. Redovisning.

 

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

VÖL-schema vid uppstart.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter:

Du kommer att:

  • delta i gemensamma samtal
  • titta på film
  • använda VÖL-modell för att samla fakta
  • dokumentera med ord och bild
  • samla ord och begrepp och skriva egna faktatexter
  • läsa faktatexter om olika religioner
  • undersöka likheter och skillnader mellan religioner med bla VENN-diagram
  • reflektera och samtala om tex religionsfrihet
  • höra berättelsen om Abraham och hur den har format de olika religionerna 
  •  

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Följande material och tekniker används: 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: