👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen och mänskliga rättigheter åk 2 v 42-43 ht-20

Skapad 2020-10-08 18:37 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Planeringen är en samplanering mellan lärarna i årskursen.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
I början av året blev Barnkonventionen lag här i Sverige och du ska därför få lära dig mer om den i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss

 •  Vad FN är för något.
 •  Vad Barnkonventionen är och vilka rättigheter barn har genom att den har blivit lag.
 •  Vad mänskliga rättigheter är.
 •  Vad det kan finnas för skäl till att människor flyttar från en plats till en annan och hur det kan upplevas.
 •  Vad det kan finnas för skillnader mellan hur ditt liv ser ut och hur det ser ut i andra länder.
 •  Vad BRIS är för något.
 •  Att lyssna på varandras åsikter på ett respektfullt sätt.

 

Arbetssätt

 •  Diskutera tillsammans i helklass och mindre grupper.
 •  Se på film och sedan reflektera över innehållet tillsammans, i par och enskilt.
 •  Gestalta några av artiklarna i Barnkonventionen i skrift och/eller bil

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du kan:

 •  berätta vad FN är.
 •  förklara vad Barnkonventionen är och att du kan nämna minst tre av artiklarna.
 •  framföra dina åsikter och lyssna på andras åsikter.
 •  förklara vad BRIS är.

 

 

Hur du får visa att du kan

 •  Genom att vara aktiv i diskussionerna.
 •  Genom den skrivna text eller bild där du gestaltar några av artiklarna i Barnkonventionen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3