Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A, Kap 1

Skapad 2020-10-08 18:24 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Denna planering överlappar till viss del planeringen "Matematik åk 2 v 34-45". I fortsättningen kommer årskursens planeringar att ske kapitelvis i denna form.
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2A/Mera favoritmatematik 2A. Matriserna visar resultatet av matematikdiagnos kapitel 1.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal

Arbetssätt:

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A, Kap 1

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tal 0-100
Kan berätta vilka tal som kommer före och efter i talområdet 0 -100. Ex. __ 40 __ , __ 67 __
Positionssystemet
Vet vilken siffra som är ental och tiotalssiffran. Ex. I talet 58 är tiotalssiffran 5 och entalssiffran 8.
Addition ental
Kan addera ental Ex. 64+3, 82+6
Addition ental och tiotal
Kan addera ental och tiotal Ex. 18+40, 35+22
Subtraktion ental
Kan subtrahera ental Ex. 26-4, 97-6
Subtraktion ental och tiotal
Kan subtrahera ental och tiotal Ex. 56-32, 89-75
Problemlösning
Kan tolka en textuppgift och välja en effektiv räknestrategi samt redovisa svaret på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: