Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon meilleur ami/Mon animal préféré ht 20

Skapad 2020-10-08 18:56 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Vi lär oss att beskriva våra djur/drömdjur.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
V. 42- Vi tränar vår skriftliga förmåga genom att skriva texter om vår bästa vän/vårt favoritdjur.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna.

Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att göra en skriftlig beskrivning av din bästa vän eller ett husdjur/drömdjur, där du berättar och beskriver hur de ser ut, deras egenskaper, personligheter och vad de tycker om att göra, varför de är viktiga för dig och vad ni brukar göra tillsammans, så visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text. Här visar du att du kan använda det vi har gått igenom (djur, adjektiv, tidsord, sambandsord, platsord och verb i nutid) och bilda begripliga meningar.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i de olika texter vi läser.

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, i de skriftliga uppgifterna och i slutuppgiften där du beskriver en vän/ett djur.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda språkliga strategier, när du läser texter och när du gör olika skriftliga uppgifter.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med olika texter som handlar om vänner, djur, för att bygga upp vårt ordförråd inom ämnesområdet.

Vi fortsätter att träna på hur franska verb böjs i presens (nutid), så att vi ska kunna bilda meningar.

Vi går igenom adjektiv, ord som beskriver saker (stor, fyrkantig, röd, mjuk), och tränar på att beskriva saker/djur.

Vi lär oss sambandsord, tidsord och platsord, för att utveckla våra meningar.

Vi lär oss possessiva pronomen (min/mitt/mina) och relativa pronomen qui/que = som, för att skriva mer varierade meningar.

Slutuppgiften är att du ska kunna beskriva en vän/ett djur skriftligt. Här visar du att du kan använda det vi har gått igenom (djur, adjektiv (färger, former, egenskaper) sambandsord, tidsord, platsord, grammatik (qui/que, mon/ma/mes etc) och verb i nutid) och bilda begripliga meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mon meilleur ami/Mon animal préféré

Skriva

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. .
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt beskriver en vän/ett djur, på ett relativt sammanhängande sätt, genom att använda bestämd artikel och sambandsord: (et, parce que, comme, mais, aussi, etc). .
Du använder enstaka adjektiv, verb, tidsord och platsord.
Du använder några adjektiv, några verb, tidsord och platsord, samt possessiva (mon/ma/mes) och relativa pronomen (qui/que).
Du använder ett flertal adjektiv, ett flertal verb, sambandsord, tidsord, platsord och possessiva och relativa pronomen och varierar formuleringar så att språket blir mer nyanserat och varierat
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb och adjektiv när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Läsa och förstå
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: