Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och konstruktion

Skapad 2020-10-08 19:38 i Slaka skola Linköping
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga? Hur kan man konstruera och förbättra modeller av fordon?

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • kunna förklara gravitationskraft med exempel.
 • kunna förklara friktionskraft med exempel.
 • kunna förklara centripetalkraft med exempel.
 • kunna planera och utföra enkla konstruktioner.
 • kunna bygga fordon efter en konstruktionsritning.
 • kunna förklara olika begrepp som kraft och rörelse t ex hur kan ett fordon förflytta sig och varför stannar det.
 • kunna dokumentera ditt arbete dvs skriva, rita och berätta om det arbete vi gör med våra fordon.

Undervisning:

I Google Classroom presenteras mål och innehåll för de olika lektionerna.
Vi använder boken Koll på NO samt NTA-lådan Rörelse och konstruktion.

Bedömning

Bedömning görs utifrån ett avslutande prov, inlämnade uppgifter och delaktighet i klass- och gruppdiskussioner samt arbetet med de olika undersökningarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenlig och effektivt sätt.
Resonemang
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentationer
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan göra enkla dokumentationer.
Du kan göra utvecklade dokumentationer.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Upptäckter
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och omprövamöjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentera
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: