Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL åk 3

Skapad 2020-10-08 19:53 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer få möta olika texttyper och lära dig skriva på olika sätt.

Innehåll

Mål 

Känna till att det finns olika texttyper och att man skriver på olika sätt beroende på vilken text och vilket sammanhang man skriver.

Arbetsområden

Poesi 

Instruerande texter

Återberättande texter

Berättelser

Faktatexter 

Drama

Arbetssätt

Cirkelmodellen

Skriva texter med hjälp av ipad

Skriva texter och redovisa för både den egna klassen och andra elever på skolan

Bedömning 

Du visar att du kan skriva olika texter genom att lämna in dessa på classroom

Du visar att du kan berätta om olika texter i redovisningar med andra barn

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: