Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns Integritet ht2020

Skapad 2020-10-08 20:45 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Tema veckor om barns integritet, ”Stopp min kropp” vecka 42 och 43.

Innehåll

Syfte
Öka barnens medvetenhet om sin kropp och sin egen identitet. 

 

Mål

- Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla.

- Att barnen ska kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. Våga säga: Stopp!, Nej!

 

Metod/undervisning 
Barnen på Krusbär kommer att delas in i olika grupper. Alla åldrarna kommer att engageras, på olika sätt. I dessa grupper kommer vi att arbeta med olika aktiviteter inom områdena språk/drama/dans/musik/skapande som berör ämnet integritet. 

Det kommer bland annat innebära:

- läsa böcker tillsammans om integritet och ha boksamtal.  

- öva oss i att genom öppenhet våga använda hela kroppen i vårt uttryckssätt. 

- öva oss i att säga ifrån, säga stopp. 

- öva oss i att ta ansvar och respektera varandras kroppsliga och personliga integritet. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: