👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-08 20:40 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi leker och arbetar kring ord, bokstäver och ljud för att öka den språkliga medvetenheten.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med: 

Rim och ramsor.

Bokstävernas ljud och namn.

Motsatsord, långa/korta ord och sammansatta ord.

Vad är ett ord? Kan man prata genom att bara säga ett ord?

Hur ord är uppdelade av olika ljud, första ljudet, sista ljudet och vilket ljud som finns inuti.

Samtala, lyssna och ställa frågor.

Framföra egna tankar, åsikter och argument t ex om vardagliga händelser.

Bok- och textsamtal.

Digitala verktyg.

 

Hur ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar då vi leker, pratar och jämför.

Bilder, konkret material och analoga/digitala spel.

Vi sjunger sånger, samtalar, läser lyssnar och berättar sagor.

Rim och ramsor.

Vi arbetar praktiskt, både enskilt och tillsammans.

Vi övar oss i att hantera och använda digitala verktyg. 

 

Vad ska du lära dig:

Du ska bland annat ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

-hitta på egna rimord med hjälp av bilder, ramsor eller ord.

-välja ett ord och sedan säga motsatsordet.

-säga ett ord och sedan säga om ordet är långt eller kort.

-komma på två ord som passar ihop och som bildar ett nytt ord.

-byta plats på ord och säga vilket det nya ordet blir, även om det är ett nonsensord.

-dela upp ord i olika språkljud.

-säga en mening och räkna hur många ord det är i meningen.

-komma på flera ord som börjar med samma ljud.

-komma på flera ord som slutar på samma ljud.

 

Hur ska du visa att du lärt dig:

Genom bland annat :

-samtal
-diskussioner
-lekar
-sånger och ramsor
-enskilda uppgifter
-skapande

 

Uppgifter

 • Aktivitet 1: Vi berättar och beskriver

 • Aktivitet 2: Vi lyssnar och samtalar

 • Aktivitet 3: Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

 • Aktivitet 4: Vi urskiljer ord och språkljud

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -