👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre skrivuppgifter

Skapad 2020-10-08 21:07 i Gislövs skola Trelleborg
I kartläggningen av elevernas skriftliga förmåga föreslår Skolverket att eleverna arbetar med tre olika genrer: • berättelse • insändare • brev. De tre genrerna är valda utifrån tanken att de omfattar urtyperna för de vanligaste texttyperna: berättande, beskrivande, argumenterande, informerande, utredande och förklarande texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tre skrivuppgifter med tre olika genrer: • berättelse • insändare • brev.

Innehåll

Du kommer under en tid framöver arbeta med tre skrivuppgifter. Du ska skriva en berättelse, ett brev och en insändare.

Du kommer även att få ge respons på en klasskamrats texter. På så vis kommer du att utveckla din förmåga att bedöma vad som fungerar bra och mindre bra i en text.

Arbetsgång
1. Gemensam genomgång av skrivuppgift och textgenrerna.
2. Tid för eget skrivande.
3. Diskutera texten med lärare och gör eventuellt ändringar.
3. Byt text med klasskamrat och ge respons
4. Läs responsen du fått på din egen text och gör eventuellt förbättringar.
5. Lämna in din text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva olika texttyper

På väg
1
2
3
Innehåll:
Genrens mönster
Texten är till viss del anpassad till uppgiften/genren. Texten är skriven men utan tanke på genren.
Texten är till stor del anpassad till uppgiften. Texten följer det mönster som gäller för genren till en stor del.
Texten har följt genrens mönster för struktur och språk på ett effektfullt sätt.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är någott oklart och saknar till stor del läskvalité. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och det finns en" röd tråd" att följa. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och idérik och med försök att skriva så att viss information finns "mellan raderna".
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Inledningen och avslutningen är vald för att texten ska hänga ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet / uppgiften. inledningen och avslutningen är bearbetade.
Texten är tydlig och personlig. Inledningen och avslutningen är effektfullt gjorda. Dispositionen är avancerad med något berättartekniskt grepp t. ex parallellhandling
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett begränsat ordval men de fungerar i sitt sammanhang och ibland används svårare och ovanligare ord.
Ordvalet i texten är ganska varierat och anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat på ett kreativt sätt för att berika texten.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel. Du kan använda skrivregler till viss del.
Meningsbyggnaden är enkel. Du visar förmågan att kunna skrivreglerna
Meningsbyggnaden är ganska varierad och ibland mer avanserad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Du är säker gällande skrivregler och tempusformer.
Meningsbyggnaden är varierad med kortare och längre meningar på ett avancerat sätt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken förekommer ibland. Styckeindelning saknas till stora delar.
Texten har skiljetecken och kommatecken används ibland - så att läsningen av texten underlättas. Liten och stor bokstav används ofta korrekt. Styckeindelning finns på något ställe.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Komma används ofta rätt. Texten är styckeindelad, på ett till största delen, korrekt sätt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.

På väg
1
2
3
Att få respons:
Bearbetning av egen text
Du har ännu inte visat förmågan att bearbeta din text utifrån respons.
Utifrån respons är texten bearbetad i någon del.
Utifrån respons är texten bearbetad mot ökad tydlighet, kvalité och uttrycksfullhet.
På ett väl fungerande sätt är texten bearbetad, med hjälp av respons, mot ökad tydlighet, kvalité och uttrycksfullhet.
Att ge respons
Du har inte visat förmågan att ge respons på en kamrats text.
Du har visat förmåga att ge enkla omdömen om en kamrats text på innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklande omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklande och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.