👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - materialval i estetiska lärprocesser

Skapad 2020-10-08 21:44 i Tollereds förskola Lerum
Förskola
Att blanda olika material kan vara roligt men med Hållbar framtid som etisk kompass vill vi försöka att inte blanda olika material då de riskerar att inte få återvinnas efter vårt återbruk.

Innehåll

Vi provar olika material och tekniker i våra estetiska lärprocesser. Vi använder vår fantasi och det vi har hemma eller på förskolan. Vi tänker på  återanvändning, återvinning, hållbar framtid, etik.

Vi försöker hålla oss till ett material i taget för att för många olika (tex plast, papper, metall) material, gör det svårare att återvinna när vi vill göra det.

Olika material har olika egenskaper, strukturer, karaktärer och möjligheter. Genom att fokusera på ett material kan vi utforska och utmanas i att skapa olika på de sätt som just det materialet kan erbjuda.

 

 

Uppgifter

 • i val av material

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18