Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden

Skapad 2020-10-09 08:05 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Sverige är inne i en otroligt spännande period med många nya idéer. Vem har makten att bestämma i Sverige? Hur förändras samhället och hur har människorna det? Vilket inflytande har andra länder över Sverige? Vilken betydelse fick den här tiden för vårt samhälle idag? Många frågor som vi ska försöka finna svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • att fundera över om informationen är rätt och riktig och går att använda

begreppsliga förmåga

 • att förstå och använda historiska begrepp

analysförmåga

 • att förklara och visa hur saker hör ihop
 • att beskriva varför det blev som det blev och vad det ledde till

 

Under arbetets gång kommer du att få kunskaper och träna dina förmågor så att du kan berätta, förklara och resonera kring dessa frågor:

 • På vilket sätt och varför skiftar makten mellan kungen och riksdagen flera gånger från stormaktstidens slut till Karl- Johansstiden?
 • Varför ökar Sveriges befolkning under den här tiden?
 • Hur och varför förändras jordbrukslandskapet i Sverige under den här tiden?
 • Vilka tankar och idéer kom till Sverige från andra delar av världen?
 • Hur var det att leva under 1700- och 1800-talet?
 • Vad kan historiska källor berätta och lära oss?

 

Arbetssätt:

 • Se film, läsa texter och diskutera/sammanfatta innehållet
 • Lyssna till lärarledda genomgångar
 • Använda dig av din studieteknik

Begrepp som tillhör arbetsområdet:

Frihetstiden, demokrati, diktatur, statskupp, orsak, konsekvens, berättande källa, kvarleva, Hattar och Mössor, envälde, de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder), statskupp, import, export, vetenskapsmän, skifte, teg, dräng, piga, smittkoppor, vaccin, revolution, religionsfrihet, tryckfrihet, upplysningstiden,uppfinningar, reform, koloni, befolkningsökning, husförhör, industrialisering, Ostindiska kompaniet...

Bedömningen:

I diskussioner i klassrummet

Skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och använda centrala ord och begrepp
Din förståelse och användning av centrala ord och begrepp inom ämnesområdet visar du muntligt och skriftligt.
Du har ännu inte visat din förståelse och användning av centrala ord och begrepp.
Du visar din förståelse och användning av centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar din förståelse och användning av centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar din förståelse och användning av centrala ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om orsaker och konsekvenser
- Jordbrukets omvandling. - Befolkningsökningen under - 1700- och 1800-talet. - Maktfördelningen
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av jordbrukets omvandling, befolkningsökningen och maktfördelningen under denna period.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av jordbrukets omvandling, befolkningsökningen och maktfördelningen under denna period.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av jordbrukets omvandling, befolkningsökningen och maktfördelningen under denna period.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av jordbrukets omvandling, befolkningsökningen och maktfördelningen under denna period.
Använda historiska källor
Jämföra fakta och statistik för att dra slutsatser.
Du har ännu inte visat att du kan använda historiska källor och diskutera hur man kan använda dem.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde på 1800-talet och du kan diskutera på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde på 1800-talet och du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde på 1800-talet och du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: