Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det mystiska huset

Skapad 2020-10-09 08:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser boken Det mystiska huset av Petter Lidbeck tillsammans. Vi kommer under tiden att arbeta med olika typer av läsförståelseuppgifter. Vi kommer att öva lässtrategier till exempel genom att ta reda på vad ord betyder, göra sammanfattningar och arbeta med läsförståelsefrågor.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med detta är att kunna:

Det här ska vi göra

  • Läsa och lyssna på boken Det mystiska huset.
  • Öva på lässtrategier genom att t.ex. förutspå, arbeta med ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta.
  • Diskutera ord och begrepp samt bokens handling.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att :

  • Läsa olika sorters texter med flyt och förstå vad de handlar om.
  • Använda dig av lässtrategier för att få fram budskapet i texten.
  • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll i rätt ordningsföljd.
  • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: