Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scenkonstdagen 2020 - Uppdragsbeskrivning referensgrupp förskolan

Skapad 2020-10-09 08:26 i Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn Ängsdals skolor AB
Förskola
Barnens ska aktivt delta och arbeta demokratiskt för sin kulturella allemansrätt.

Innehåll

Uppdraget år 2020 för scenkonst dagen kommer att bestå av barnen på Detektiverna ser tre olika produktioner som de sedan ska recensera, analyser och skapa förståelse kring. Att låta barnen vara delaktiga och förstå att de har möjlighet och rätten att påverka sin egna kulturella allemansrätt. 

 

Den kulturella allemansrätten handlar om att alla barn har rätt att få ta del av kulturella sammanhang i sin vardag. 

Barnkonventionen: 

Från Artikel 3. 

Barns bästa. Den som fattar ett beslut som berör barn ska kunna redogöra för barnets bästa beaktats i beslutsfattningen.

Från artikel 12

Rätt att göra sin röst hörd och till delaktigheten och inflytande. Det är den vuxnes ansvar att se till att barnet kan göra sin röst hörd. Barnets åsikt ska ges betydelse utifrån barnens ålder och mognad. Återkoppling ska ske till barnet.  

 

Förslag till frågeställningar till barnen: 

- Vad och vem handlade teatern om?

- Kan du känna igen dig i något som hände i föreställningen? / Har du varit med om något av det som hände i     föreställningen? I så fall vad?

- Vad kände du när du tittade på föreställningen? 

- Vad skulle du vilja göra direkt efter att du tittat på teatern?

- Vilken av föreställningarna blev du mest nyfiken att se mer av? Varför? 

 

Frågeställningar till pedagoger: 

- Hur kan jag se att föreställningen gynnar barns utveckling och lärande?

- Anser jag att föreställningen är lämplig för åldern?

- Anser jag att föreställningen väcker barnen och deras intresse för lärande? 

- Anser jag att föreställningen har ett innehåll som barnen kan relatera till? 

 

Frågeställningar kring produktionen: 

- Hur angelägen är upplevelsen?

- Hur ser representationen och mångfalden ut?

- Vems röst blir hörd i berättelsen/produktionen?

- Lyckas aktören att kommunicera med publiken?

- Hur vill du uppleva scenkonst?

- Nyfikenhet av scenkonst, utöva själv och uppleva mer?

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: