Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-10-09 08:29 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi kommer ha undervisning och aktiviteter för att förstärka barnens förståelse och begrepp kring matematiken med fokus på prepositioner och lägesord ord.

Innehåll

  • Barnen ska förstå den språkliga skillnaden på de olika prepositionerna och lägesord som vi under perioden har fokus på. Vi kommer att arbeta vidare med samarbetslekarna och aktiviteter som stödjer barnens utveckling och lärande kring prepositionerna och lägesorden vi valt att ha fokus på.  Barnen ska få en förståelse för prepositioner och lägesord samt använda dem i vardagen. Språklig förståelse för begreppen. Barnen använder sig av prepositioner och lägesord i olika situationer. Vi ska ha fokus på innanför/utanför, framför/bakom, på, under, i, bredvid, först/sist och över.

Vår förskola ska utveckla barnens tillit till sin egen förmåga att kommunicera och samarbeta. (Priomål)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: