Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-10-09 09:27 i Gullhedskolan Sandviken
Vi lär oss om hur naturen formades under den senaste istiden Vi lär oss också om hur människor i Sverige levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vi skall läsa om Sveriges historia under forntiden. Du skall få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du skall utveckla din förmåga att läsa berättande texter. Du får tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

Innehåll

Ämne: SO, SV och Bl

Arbetsområde: Forntiden

Vi skall läsa om Sveriges historia under forntiden. Du skall få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.  Du får tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

Konkreta mål:

Du ska utveckla din förmåga att:

- använda dig av och förklara begreppen istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern samt järnåldern på ett enkelt sätt
- kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden.
- kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
- kunna avläsa en tidslinje. Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

- använda dig av och förklara begreppen istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på ett enkelt sätt.
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet.
- kunna göra jämförelser mellan hur människorna levde på forntiden och hur vi lever idag.

Undervisning:

Så kommer vi att arbeta för att du skall utvecklas mot målen:

- läsa faktatexter.
- söka information från olika källor.
- titta på utbildningsfilmer om forntiden.
- tillsammans diskutera och reflektera över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: