Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedier

Skapad 2020-10-09 09:32 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Samhällskunskap
Massmedier. Har du koll på hur medievärlden fungerar.

Innehåll

Under två veckor skall vi ta lära oss om våra olika medier. Hur de påverkar oss och vad vi bör tänka på i det ständiga medie, och informationsbrus som omger oss.

Materialet hämtar vi från NE- Samhällskunskap-massmedier. Ni får texten upptryckt i var sitt exemplar, men gör kvissarna på datorn.

Ni får jobba med ett antal frågor som finns i "uppgift" och på sista sidan i häftet. Svaren lämnas på unikum. Mina bedömningar av ert arbete görs från svaren på frågorna och samt ett test på sista so-lektionen innan höstlovet.

Test onsdag 21 oktober.

Uppgifter

 • Massmedier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: