Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckobrunnen, planering 3. Johannes Förskolor Projektstart september

Skapad 2020-10-09 09:47 i 093051 Förskolan Brunnsmästaren Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Under vår observationsperiod har vi upptäckt att barnen i alla våra projektgrupper intresserar sig för skapelse, rörelse och att närma sig naturen med projiceringar. Barnen har skapat, med pinnar som utgångspunkt, med färg, form, ljud och rörelse. Vi har även sett hur skuggor och bokstäver med pinnarna har lockat till lek och lustfyllt lärande.

Under denna period har vi arbetat med översättningar från våra olika rum med pinnar som verktyg. Vi har ex. ritat med pinnar i sanden, vilket vi översatt till pinnpennor som vi ritat med inne samt använt pinnar som trumpinnar på material både ute och inne. Vi väljer att göra översättningar för att barnen ska få upprepa och återuppleva i olika miljöer. 

Barnen har fått i uppgift att göra en egen pinne som en förlängning av sig själva som de tar med sig hemifrån. Pinnen blir ett redskap för att upptäcka förskolan, jaget och världen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: